Burlövs kommun
www.burlov.se

Filmläger – Det ni inte ser

Ett filmläger för unga tjejer med ad(h)d-diagnoser

I Burlöv har vi skolor som nu på olika sätt utforskar visuella representationers potential för elevers lärande. Under 2019 fördjupar vi det arbetet genom ett samarbete med Film i Skåne och med stöd från Svenska filminstitutet.

Utvecklingsarbetet består dels av ett filmläger för tjejer i ad(h)d den i Ystad Studios Visitor Center, 16–19 juni 2019, dels av ett utforskande av filmpedagogiska metoder och hur film kan användas för att dela erfarenheter med andra. Vi har också som mål att använda tjejernas filmer för att öka lärares förståelse för flickornas problematik samt att väcka lärares intresse för filmmediets möjlighet att bearbeta och dela erfarenheter.

Ett mer långsiktigt syfte med projektet är att ge Burlövs kommun förutsättningar att forma ett utvecklingsarbete med målet att utveckla barns och elevers visuella litteracitet och ge dem möjligheter att använda visuella representationers potential i sitt lärande och identitetsskapande. För att detta ska kunna ske behöver både pedagogernas förmåga att använda visuella representationers potential i undervisningen och pedagogernas förmåga att tolka/bedöma elevers arbete med visuella representationer utvecklas.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg