Burlövs kommun
www.burlov.se

Kvalitetsarbete Grundskolan

barn i skolbänken

Ett intensivt kvalitetsarbete pågår i samtliga Burlövs skolor.

Undervisningen i klassrummet viktigast

Alla förberedande analyser vi gjort och i alla de samtal vi har pekar alltid mot samma sak, det är den konkreta undervisningen i klassrummen som är den viktigaste faktorn till lyckade resultat för våra elever.

"Föra tanken vidare"

Därför pågår nu ett reflekterande arbete som vi kallar ”Föra tanken vidare”

  • Hur tar vi reda på vad eleverna redan kan och hur bygger vi vår undervisning utifrån detta?
  • Vad är god kvalité i undervisning?
  • Hur ska vi hantera bedömningen så att denna leder till vidare lärande för eleven?
  • Vilka kulturer har vi i klassrummen, som exempelvis att räcka upp handen, och hur gynnar dessa elevernas resultat?
  • Hur kan vi veta att det vi gör leder till framgång?
  • Driver vi skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet?

Skolkonsult

Med oss i denna process har vi skolkonsult Ulla Wiklund. Följ Ulla Wiklunds arbete i Burlövs kommun via hennes blogg.

 

Uppdraget i Burlövs kommun rullar vidare. Det är en sann utmaning att arbeta med åtta grundskolors skolutveckling. Vi satsar på att höja undervisningens kvalitet med en reflektor som gör återkommande skolbesök på varje skola. Ända in i klassrummet når vi, där elever och lärare med reflektionen som verktyg skapar ett lärande där varje elev blir delaktig på riktigt. Sju rektorer får handledning för att kunna utveckla ett pedagogiskt ledarskap.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg