Burlövs kommun

Kvalitetsteamet i Burlövs kommun

Kvalitetsteamet i Burlövs kommun sätter elevens kunskapsutveckling och lärares professionella utveckling i fokus. Teamet består av fem legitimerade lärare, en IKT-pedagog och en lektor med olika kompetenser, som utifrån ansökningar om stöd arbetar operativt i klassrummen på kommunens grundskoleenheter.

 

Lärare och rektorer skickar in ansökningar om stöd till Kvalitetsteamet, som sedan kvalitetssäkras av enhetschefen. Därefter fastställs placeringen av rektorsgruppen i kommunen och det operativa arbetet börjar.

Genom tidiga insatser arbetar teamet utifrån enheternas önskemål med uppdrag där lärares professionella utveckling ska ge eleverna nya lärandeupplevelser. Arbetet är inspirerat av Helen Timperleys tankar om professionell utveckling och har visat sig vara effektivt och utvecklande, samt möta befintliga behov hos lärare och elever.

 

   ”Det är stöd för mig som lärare, för eleven.”

 

   "Jag har fått stöd i reflektionen. Tankar har kommit upp som inte framkommit           

     med andra kollegor. Jag har hela tiden ett bollplank.”


Språk, lärande och elevfokus är nyckelbegrepp i det operativa arbetet där handledning, stöttning, reflektion och modellande undervisning ligger till grund för de effekter vi ser hos elever och lärare efter att insatserna är genomförda.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-06-14