Burlövs kommun

Lektor i Burlövs kommun

Maria Söderling, Lektor.

Maria Söderling är sedan augusti 2016 anställd som lektor i kommunens Kvalitetsteam. Maria är utbildad gymnasielärare samt har en licentiatexamen i svenska med didaktisk inriktning. Hon har också flerårig erfarenhet av samarbete med lärare på en skola kring språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen.

 

Samarbetet med lärarna förstärkte det som skådespelarutbildningar, praktiskt filmarbete med elever och Marias eget avhandlingsarbete visat henne tidigare: att språk utvecklas som mest i rika miljöer med möjlighet att både ta del av olika uttrycksformer och få bearbeta och visa sin förståelse på olika sätt genom olika uttrycksformer.


I Burlövs kommun är Marias primära uppdrag att stödja skolorna i deras arbete med att skapa mer språkutvecklande lärmiljöer i syfte att öka barns och ungas möjligheter att lyckas i skolan samt deras möjligheter att stärka den egna identiteten och självkänslan. Marias uppdrag handlar både om att möta behov och om att utmana genom att tillsammans med lärare undersöka kopplingar mellan didaktiska val och beprövad erfarenhet/vetenskaplig grund.

Kontakta oss

Lektor

Maria Söderling

maria.soderling@burlov.se

070-963 90 58

Senast uppdaterad:
2017-08-15

Utbildning & barnomsorg