Burlövs kommun

Mobila Teamet

Det Mobila Teamet är ett tvärprofessionellt och förvaltningsövergripande utvecklingsprojekt som ska fungera som stöd för barn i åldern 6–16 med särskilda och komplexa problem.

Målet är att skapa en meningsfull vardag för barnet där dygnets alla timmar är lika viktiga. Stödet utformas efter barnets specifika behov och intressen genom kartläggning, där mycket fokus ligger på att arbeta med skyddsfaktorer. I våra insatser står barnet och dess omgivande nätverk alltid i centrum vilket skapar förutsättningar för hållbara och långsiktiga förändringar.


Vad gör det Mobila Teamet?

Exempel på vad insatsen kan inbegripa är att vara ett stöd i kontakt med skolan för att se över den sociala, pedagogiska och fysiska lärmiljön. Det Mobila Teamet kan fungera som en neutral aktör som, genom samverkan mellan inblandade verksamheter, skall arbeta för förbättrade relationer mellan viktiga aktörer i barnets liv. Vidare kan insatsen handla om att stödja barnet att komma i kontakt med olika föreningar och fritidsaktiviteter. Insatser av mobila teamet ges efter uppdrag av rektor på skolan och styrgrupp.


Det Mobila Teamet är ingen myndighetsutövande enhet.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Utbildning & barnomsorg