Burlövs kommun

Ett erbjudande till dig som lärarstudent

Skriv hos oss!

Vill du skriva din uppsats hos oss och bidra med kunskap och nya perspektiv? Läs nedan vad vi erbjuder att skriva om:

 

Språkgarantin. Ett val som både synliggör och ger kraft åt vårt utvecklingsarbete kring språkutveckling och lärande.

 

För att visa vilken betydelse vi tillmäter vår vilja att möta barns och elevers behov samt säkerställa undervisningens kvalitet, garanterar vi att delar av undervisningens innehåll i både förskola och skola i form av en Språkgaranti. I Språkgarantin formulerar alla skolor och förskolor ett antal aktiviteter som de garanterar att barnen/eleverna kommer att få ta del av och som är valda för att möta just deras behov. Förskolor och skolor väljer således olika aktiviteter.

 

Valen av aktiviteter kommer inte heller att vara konstanta för förskolorna och skolorna, eftersom barns och elevers behov inte är de samma över tid. Syftet med valen av aktiviteter i Språkgarantin tydliggörs genom att de kopplas till ett förväntat resultat av arbetet med aktiviteten. Valet av aktiviteter motiveras genom att de kopplas till vetenskaplig grund.

 

Läs mer på www.burlovssprakgaranti.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Kontaktperson: maria.soderling@burlov.se

 

Digitaliseringens superkrafter

För att leva ett rikt och spännande liv idag och imorgon så behöver man kunna kommunicera och göra sig förstådd på ett flertal arenor och med en rik mängd av verktyg. Att kunna uttrycka sig i skrift, bild, video, kod och ljud är nyckelkunskaper idag och imorgon.

 

Vi i Burlöv vill att våra unga skall behärska och äga sin värld och sin framtid. Vi vill att de skall bli goda kommunikatörer, innovatörer och kreatörer. Digitaliseringen ger oss alla superkrafter. Det vill vi dra nytta av i lärandet. Digitaliseringen och digitalt kunnande är en nyckel till detta.

Kontaktperson: anders.erenius@burlov.se

 

 

Kvalitetsteamet - kunskapsintegration och kollegialt lärande

Vad är fortbildning? Hur arbetar vi mest effektiv för lärarnas professionsutveckling och undervisningsutveckling? Kvalitetsteamet består av 6 skickliga lärare som arbetar mobilt för alla vår grundskolor. Skolenheterna identifierar sina utvecklings­områden och beställer utifrån det kunskapsintegration och influenser av Kvalitets­teamet.

 

Lärare i teamet arbetar därefter operativt under terminslånga perioder i klassrummen tillsammans med befintlig personal med starkt fokus på utvecklings­området. Vi tror att den bästa fortbildningen är att arbeta och utforska möjligheter tillsammans i klassrummet. Vi ser också att det ger ett mycket gott resultat hos elevernas kunskapsutveckling och måluppfyllelse.

Kontaktperson: sandra.tauberman@burlov.se

 

 

Språkutvecklande arbetssätt i förskolan

Att medvetet arbeta med språkutveckling i samtliga kommunala förskolor och förskoleklasser i en och samma kommun – hur kan man göra det? Kan man göra det? Hur kopplar vi i så fall aktuell forskning inom språkutvecklande arbetssätt till det dagliga arbetet? Hur definieras skolutveckling, måluppfyll­else och undervisning i förskola och förskoleklass? Utbildnings- och Kulturförvaltningen i Burlövs kommun tog sig an utmaningen och genomförde ett mångårigt kvalitets­arbete med inriktning på barns språk­utveckling. Vi kan berätta om hur vårt utvecklingsarbete bidragit till att barnen i våra verksamheter har “marinerats” i språk under ett antal år och därigenom nått en positiv språkutveckling.


Kontaktperson: sandra.tauberman@burlov.se


 

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv »länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2018-09-11

Utbildning & barnomsorg