Burlövs kommun

Inflytande

Vårt mål är att du som elev ska ha reellt inflytande över din utbildning och övergripande frågor som rör hela verksamheten. För att åstadkomma detta finns särskilda forum för elevinflytande utöver möjligheten att påverka innehåll och arbetssätt i den dagliga undervisningen.

 

Möte med skolledningen

Några gånger om året är du som elev inbjuden till ett möte med skolledningen. Du får här information om förändringar och förbättringar som är på gång i verksamheten och har möjlighet att komma med synpunkter och förslag. Information om när möten äger rum kommer att finnas på hemsidan, it´s learning och på informationstavlan i entrén. I samband med att datum läggs ut får du också veta vad som kommer att tas upp på mötet. Det finns dock alltid möjlighet att ta upp något som inte står på dagordningen under punkten övrigt.

 

Utvärdering av kurser

Efter varje avslutad kurs görs en utvärdering av respektive lärare. Denna är anonym och svaren diskuteras i arbetslag och ledningsgrupp och leder till förbättringar av kursinnehåll och kursupplägg.

 

Elevenkät

En gång per år genomförs en elevenkät på skolan. Denna är anonym och innehåller frågor om trivsel, inflytande, undervisningen, studievägledning, rektor och expedition. Elevernas synpunkter samlas in på olika sätt, både muntligt och skriftligt, i enkätform eller genom intervjuer.

Kontakta oss

Komvux

040-625 65 32

040-625 65 33

komvux@burlov.se

Post: Box 43, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv

Följ oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Senast uppdaterad:
2017-03-10