Burlövs kommun

Trivsel

Vårt mål är att alla ska trivas och känna sig trygga på vår skola. Vi strävar efter att alla ska känna att de har lika värde oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. För att åstadkomma detta arbetar vi på en mängd olika sätt, både förebyggande, främjande och åtgärdande.

 

På Komvux har vi ett uppehållsrum för dig som är elev. Här kan du fika, äta medhavd lunch, köpa kaffe, umgås med kurskamrater eller använda någon av datorerna. Uppehållsrummet finns på bottenvåningen.

Vill du läsa mer?

Kontakta oss

Komvux

040-625 65 32

040-625 65 33

komvux@burlov.se

Post: Box 43, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv

Följ oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Senast uppdaterad:
2017-03-10