Burlövs kommun
www.burlov.se

Gymnasiala kurser på Komvux Burlöv

Datorkurser

Våra datorkurser läser du flexibelt utifrån ett individuellt upplägg, med handledningstid på skolan där du kan lära dig tillsammans med andra elever som läser datorkurser och med stöd av dina lärare. Självklart kan du ta med din egen dator till skolan och logga in på vårt trådlösa nätverk.

 

Om du har liten eller ingen erfarenhet av att använda datorn och andra digitala verktyg för att till exempel söka på Internet eller skriva dokument, så rekommenderar vi att du börjar med orienteringskursen Datorkunskap. Kursen Information och kommunikation 1 ger dig kunskaper för att till exempel skriva och bearbeta text, hitta, värdera och presentera information samt i hur sociala medier fungerar. Kurserna Webbutveckling 1 och Gränssnittsdesign 1 ger dig de kunskaper du behöver för att bygga en snygg och professionell webbplats. I kursen Programmering 1 lär du dig grunderna inom programmering. Kursen Programmering 2 är en fördjupningskurs inom programmering och här ingår även spelprogrammering.

 

 • Datorkunskap, orienteringskurs (50 p)
 • Information och kommunikation 1 (100 p)
 • Webbutveckling 1 (100 p)
 • Gränssnittsdesign 1 (100 p)
 • Programmering 1 (100p)
 • Programmering 2 (100p)

Matematik och naturvetenskapliga kurser

Våra kurser i matematik kan läsas både flexibelt och schemabundet. I matematikkurserna är problemlösning, resonemang och analys i fokus och som verktyg i processen används procedurer, strategier och begrepp. Våra kurser i kemi och naturkunskap läser du flexibelt.

 

 • Kemi 1 (100 p)
 • Kemi 2 (100 p)
 • Matematik 1 a (100 p)
 • Matematik 1 b (100 p)
 • Matematik 1 c (100 p)
 • Matematik 2 a (100 p)
 • Matematik 2 b (100 p)
 • Matematik 2 c (100 p)
 • Matematik 3 b (100 p)
 • Matematik 3 c (100 p)
 • Matematik 4 (100 p)
 • Naturkunskap 1a1 (50 p)
 • Naturkunskap 1a2 (50 p)
 • Naturkunskap 1 b (100 p)
 • Naturkunskap 2 (100 p)

Orienteringskurser

En orienteringskurs har ett specifikt syfte, till exempel att öka studietekniska färdigheter, och ger dig kunskaper som du inte kan få i en nationell kurs. En orienteringskurs avslutas med ett intyg i stället för betyg. Du har rätt att söka studiemedel för att läsa en orienteringskurs.

 

 • Datorkunskap (50 p)
 • Inför matematik 2 och 3 (50 p)
 • Inför högskoleprovet (50 p)
 • Studieteknik (50 p)

 

Datorkunskap ger dig grunderna i att hantera en dator så att du efter kursen till exempel kan skriva och dela dokument, göra en enkel presentation och hitta information på Internet. Inför matematik 2 och 3 förbereder dig för studier i de nationella kurserna Matematik 2 och 3 och ger dig bättre förutsättningar att klara dessa kurser snabbare och med bättre resultat. Inför högskoleprovet förbereder dig för Högskoleprovet och studier på högskola eller universitet. I kursen ingår till exempel lässtrategier och problemlösning. I Studieteknik får du lära dig en mängd strategier som du kan använda i ditt lärande, till exempel för att läsa och förstå bättre, öka ditt ordförråd och utveckla ditt skrivande.

Samhällsvetenskapliga kurser

Våra samhällsvetenskapliga kurser kan läsas både flexibelt och schemabundet. I de samhällsvetenskapliga kurserna är det samhället som står i fokus, i samspel med människan, ur olika perspektiv. Du kan göra gymnasiearbete inom samhällsvetenskapligt program hos oss.

 

 • Gymnasiearbete (100 p)
 • Historia 1a1 (100 p)
 • Historia 1a2 (100 p)
 • Historia 1b (100 p)
 • Historia 2a (100 p)
 • Historia 2b (100 p)
 • Internationella relationer (100 p)
 • Psykologi 1 (50 p)
 • Psykologi 2 (50 p)
 • Religionskunskap 1 (50 p)
 • Religionskunskap 2 (50 p)
 • Samhällskunskap 1a1 (50 p)
 • Samhällskunskap 1a2 (50 p)
 • Samhällskunskap 1b (100 p)
 • Samhällskunskap 2 (100 p)

Språkkurser

Våra språkkurser kan läsas både flexibelt och schemabundet och oavsett studieform erbjuder vi dig många tillfällen att träna, både muntligt och skriftligt, så att du kan utveckla din förmåga att använda språket i olika sammanhang. Kurser i svenska och engelska behövs ofta för behörighet till vidare studier.

 

 • Engelska 5 (100 p)
 • Engelska 6 (100 p)
 • Engelska 7 (100 p)
 • Svenska 1 (100 p)
 • Svenska 2 (100 p)
 • Svenska 3 (100 p)
 • Svenska som andraspråk 1 (100 p)
 • Svenska som andraspråk 2 (100 p)
 • Svenska som andraspråk 3 (100 p)

Kontakta oss

Komvux

040-625 65 32

040-625 65 33

komvux@burlov.se

Post: Box 43, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv

Följ oss på Facebooklänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!

Senast uppdaterad:
2017-10-03