Burlövs kommun
www.burlov.se

Komvux i svenska för invandrare, SFI

Utbildning i svenska för invandrare är en kvalificerad språkutbildning för dig som har ett annat modersmål än svenska.

 

Vi utgår från vad du behöver lära dig

På SFI utgår vi ifrån vad just du behöver lära dig och hur. På SFI får du lära dig att läsa, lyssna, skriva och prata svenska så att du kan använda svenska i din vardag, på ditt arbete och i andra situationer. Om du inte kan läsa och skriva på ditt modersmål eller har ett annat skriftsystem än det latinska alfabetet så får du också lära dig att läsa och skriva.

Kurser pågår året om

SFI-studierna pågår under hela året och du kan studera på hel- eller deltid. Kurserna har kontinuerligt intag. I kurserna kan också ingå språkpraktik med arbetslivsorientering och grundläggande datorkunskap. Om du inte har studerat tidigare inom SFI går du en introduktionskurs i en slussgrupp.


Du kan läsa SFI som schemabunden dagkurs, och som flexibel kurs, på dagtid eller kvällstid.


Du kan kombinera studier inom SFI med studier inom grundläggande och gymnasial vuxenutbildning.

Samhällsorienteringen är till för dig som är mellan 18 och 64 år och ny i Sverige och som antingen har en etableringsplan hos arbetsförmedlingen eller är anhöriginvandrare (och folkbokförd i en kommun för första gången efter 1 maj 2013). Samhällsorienteringen underlättar etablering och delaktighet i det svenska samhället. Innehållet består bland annat av praktisk vardagskunskap speciellt riktad till nyanlända, demokratifrågor och hälsa.


Samhällsorientering erbjuds inte till den som är:

  • medborgare i ett EES-land eller Schweiz
  • gymnasiestuderande
  • arbetskraftsinvandrare
  • gäststuderande/gästforskare


Mer information om samhällsorientering på informationsverige.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

SFI har tre studievägar 1, 2 och 3 samt fyra olika kurser, A, B, C och D. Studieväg 1 utgörs av kurserna A, B, C och D, studieväg 2 av kurserna B, C och D och studieväg 3 av kurserna C och D. Studieväg 1 är för dig som inte har gått i skolan eller har gått kort tid i skolan i ditt hemland. Studieväg 2 är för dig som har lite mer studievana och studieväg 3 är för dig som är mycket van att studera. Kunskapskraven för en kurs är desamma oavsett studieväg. Varje kurs avslutas med betyg.

Kontakta oss

Komvux expedition

tfn: 040-625 65 32


Studievägledare

Svenska för invandrare (SFI)

Mattias Runehammar

tfn: 040-625 65 38

 

Grundläggande och gymnasiala kurser på Komvux Burlöv

Eva Splittorff

tfn: 040-625 65 39

 

Grundläggande och gymnasiala kurser i andra kommuner

Nasit Talib

tfn: 040-625 68 90


E-post: komvux@burlov.se

Post: Box 53, 232 21 Arlöv

Besök: Lundavägen 26 i Arlöv


Följ oss på Facebook Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.!

Senast uppdaterad:

Förskola & skola