Burlövs kommun

Ansökan om plats

Ansökan om barnomsorg görs via länken                   ”Barnomsorg på webben”.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansökan ska göras senast fyra månader innan plats önskas. Den ska innehålla uppgift om den fasta adress i Burlövs kommun där barnet vistas eller kommer att vistas stadigvarande. Barnet måste vara minst 1 år vid önskad placeringsstart.

När vi får din ansökan skickar vi en bekräftelse på att vi mottagit din ansökan.

Placering i kö och handläggningstid

Det datum som vi tar emot anmälan gäller som köanmälningsdatum. Handläggningstiden från köanmälan till placeringserbjudande kan uppgå till fyra månader.

 

Barnets ålder, syskontillhörighet och/eller vistelsetid kan vara avgörande för placering.

 

Vi försöker i största möjliga mån erbjuda plats på någon av de förskolor eller familjedaghem som du har önskat. Plats erbjuds så nära barnets eget hem som möjligt. Vid placering av nya barn beaktas även barngruppernas storlek och sammansättning.

 

Det är förskolechefen vid respektive förskola som beslutar om placering.

 

Om man tackar nej till erbjuden plats har kommunen fullgjort sin skyldighet att erbjuda plats enligt skollagen och ansökan avslutas.

Omplacering

Om du inte är nöjd med erbjuden plats eller ditt barns placering kan du göra en ny ansökan och ställa dig i kö för omplacering. Omplacering medges i mån av plats. Ange "omplacering" i din ansökan. 

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor

Önskemål om plats i kommunens fristående förskolor ska anmälas direkt till den fristående verksamheten.

Länk till fristående förskolor.

Särskilda regler gäller för barnomsorg om föräldern är/blir arbetslös eller föräldraledig

Barn i åldern 1-3 år

Barn i åldern 1-3 år (t o m dag före höstterminens start det år barnet fyller 3 år) vars
föräldrar blir/är arbetslösa eller föräldralediga erbjuds barnomsorg 20 tim/vecka mot avgift enligt taxa.

Barn i åldern 3-5 år

Barn i åldern 3-5 år (fr o m höstterminen det år då barnet fyller 3 år) erbjuds 15 tim/vecka under terminstid avgiftsfritt, allmän förskola 525 timmar/år.

Eller kan man välja 20 tim/vecka mot avgift enl taxa.

 

Ordinarie heltidsplacering får behållas en månad efter uppkommen arbetslöshet eller en månad efter syskons födelse.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-21