Burlövs kommun

Havrens förskola

Havrens förskola består av fyra avdelningar, Kristallen, Diamanten, Safiren och Rubinen.

Kristallen och Diamanten är två 1-3 årsavdelningar, Safiren är en 3-4 årsavdelning och Rubinen är en 4-5 årsavdelning.

Kristallen

Här samverkar tre pedagoger med barn från 1 till 3 år. Vi arbetar till exempel med barnböckerna och figurerna i dessa utifrån olika estetiska uttryckssätt.

Diamanten

Vi arbetar med barn mellan 1-3 år utifrån olika teman. Till exempel genom sång, skapande, drama, rörelse, lek, språk, digitala medier och annat har barnen upplevt temat ”bussen”.

Safiren

Här finns barn mellan tre och fyra år. Vi arbetar mycket med siffror, bokstäver och alla former av tecken. Till exempel att barnen får skriva sina egna namn och sedan de andras namn. Sedan får de jämföra längden på namnen, de olika bokstäverna men också bygga egna bokstäver med olika föremål som lera, magneter, legostavar med mera.

Rubinen

Vi arbetar projektinriktat utifrån barnens idéer och intressen. Deras nyfikenhet och lust styr hur vi utformar verksamheten. Vi möter barnen utifrån deras individuella behov och förutsättningar. Alla barn ska känna sig sedda och bekräftade varje dag.

Vi tar tillvara på barnens nyfikenhet och lust

Vi lyssnar in barnen och ser till att alla barn är delaktiga och inkluderade och vi utforskar och lär tillsammans med barnen. I vårt arbete ser vi hela tiden till barnens behov och tar tillvara på deras erfarenheter och intressen, vilket bidrar till att barnen har inflytande över verksamheten.

Barn är olika och lär sig på olika sätt

Vi använder oss av dokumentation som reflektions- och analysverktyg för att synliggöra, utvärdera och utmana vidare. Vi menar att det är processen och inte den färdiga produkten som är intressant, då barnets kreativa förmågor och lärande synliggörs.

Det viktiga bemötandet

Vi arbetar aktivt med hur vi bemöter barnen, föräldrarna och varandra på förskolan, vilket genomsyrar hela vår verksamhet. Vårt mål är att ge barnen en trygg och positiv start i livet. Vi utgår ifrån läroplanen,Lpfö 98 rev.10

Vi inspireras av Reggio Emilias tankar om barnsynen, det kompetenta barnet.

 

Läs mer om Reggio Emilia på www.reggioemilia.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Det här är vår grundfilosofi, vilket är ett utvecklingsområde på våra förskolor på Svenshög 2.

Öppettider

Havrens förskolas öppettider är måndag-fredag 06:00-17:30

Kom gärna och hälsa på oss!

Kontakta oss

Havrens förskola

Svenshögsvägen 4, 232 38 Arlöv
Förskolechef Pia Ekström tfn 0709-63 93 61
E-post: pia.ekstrom@burlov.se

Senast uppdaterad:
2017-08-29