Burlövs kommun

Digital pedagogik

Digital pedagogik

IKT står för Informations- och Kommunikationsteknologi och är det begrepp som används när man talar om digitala verktyg och digital pedagogik i skolan.

 

I Burlövs kommun ska alla elever från förskoleklass till gymnasieskolans introduktionsprogram ha tillgång till en personlig lärplatta. Under 2015 slutförs den utdelning som inleddes hösten 2013.

 

" Eleverna ska utan kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning"

Skollagen Kapitel 10 §10

 

Det är pedagogens kompetens att bygga lektioner och utnyttja de verktyg som finns till förfogande som avgör undervisningens kvalitet. Med tillgång till digitala verktyg i undervisningen skapas nya möjligheter för eleverna att uttrycka sig, kommunicera och orientera sig i omvärlden. Vi ser lärplattan främst som ett redskap för att främja lärandet genom kommunikation, skapande och samarbete.

 

Kommunens förskolor har en lärplatta per avdelning, men det pågår ett kvalitetsarbete för att säkerställa en ännu bättre möjllighet för digital pedagogisk verksamhet.

 

Burlövs kommun har sedan juni 2014 en centralt anställd IKT-pedagog, Olle Strömbeck som arbetar med att stötta arbetet på förskolor och skolor i att utnyttja de digitala verktygen i undervisningen.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-08