Burlövs kommun

Kvalitetsteamet

Burlövs kvalitetsteam består av legitimerade pedagoger med kunskap och erfarenhet inom ett brett spektrum av kompetenser. Teamet utgår från vetenskaplig grund och ser innovativt och nytänkande på gamla strukturer, i tätt samarbete med lärare, med elevens lärande i centrum.

 

Vårt uppdrag är kopplat till rektorer och lärare i Burlövs kommuns grundskolor. Utifrån behovet på de olika enheterna kommer kvalitetsteamet att verka för höjd måluppfyllelse, att sätta in tidiga insatser och förstärka ordinarie lärare i klassrummet. Teamet utgår från en skola på vetenskaplig grund, mätbart arbete och värdegrundsbaserade perspektiv när vi genomför våra observationer med tillhörande reflektion och analys.

 

Vår utgångspunkt är att skapa möjligheter för höjd måluppfyllelse och framgångsrik undervisning. Våra kompetenser inbegriper olika former av kollegialt lärande, språkinriktad undervisning, digital kompetens, estetiska lärprocesser, normkritiskt förhållningssätt och elevinflytande. Denna bakgrund skapar en verklig kvalitethöjning i skolan, där det blir bättre för eleverna.

 

Teamet finansieras av två statliga bidrag. “Lågstadiesatsningen” som beviljats för att höja kvalitén för de lägre årskurserna samt det specialdestinerade statsbidraget “En likvärdig skola”.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
Skriv till oss via webbformulär »öppnas i nytt fönster

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:
2017-03-06