Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs näringslivsråd - Information, råd och dialog

En god relation, med löpande utbyte av information mellan kommunen och dess företag är centralt för att uppnå bästa möjliga näringslivsklimat. Rådet ger möjlighet till aktiv dialog mellan kommunen och företag, där vi får mer kunskap om företagares villkor och vardag och företagen får en direktkanal till information och dialog med kommunledningen.

Näringslivsrådet träffas regelbundet fyra gånger per år. Varje tillfälle har ett aktuellt tema, vi diskuterar näringslivsklimatet i kommunen och samtliga rådsmedlemmar delar sin bild från sin verksamhet/bransch. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören informerar om de viktigaste händelserna i kommunen sedan föregående möte.

 

Näringslivsrådet består av en företagare och VDs från en mångfald av branscher, i olika storlek på företagen, olika ålder och kön finns representerade för att få in många värdefulla aspekter. I näringslivsrådet sitter representanter från kommunens lokala företagarföreningar: Burlövs Företagsgrupp och Företagarna Öresund.

 

Vi är otroligt tacksamma för vårt nära samarbete med näringslivsrådet! Det är värdefullt att vi gemensamt avsätter tid tillsammans, där vi ömsesidigt informerar och uppdaterar varandra om utvecklingen på våra lokala företag och vår kommun. Stort tack, säger Sara Vestering, kommunstyrelsens ordförande.

Näringslivsrådet består av följande:

 

 • Akzo Nobel - Jerker Sjöstrand
 • Burlöv Center - Sofie Karlsryd
 • Catena Fastigheter - Fredrik Renå
 • Climat80 - Emil Silverberg
 • Chefs Culinar - Fredrik Nathorst Westfelt
 • Frontpac - Martin Enocsson
 • ICA Maxi - Björn Melin
 • Zeotech och Pernilla Lindörn Prabert
 • Burlövs Företagsgrupp och Sematron och Jörgen Segerhag
 • Företagarna Öresund och Ahrling & Östinge Trädgårdsanläggningar - Rolf Östinge
 • Burlövs Kommun - Sara Vestering, kommunstyrelsens ordförande
 • Burlövs Kommun - Fredrik Löfqvist, kommundirektör
 • Burlövs Kommun - Anna Stening Frost, näringslivssamordnare
 • Burlövs Kommun - Krister Persson, näringslivssamordnare och sammankallande

 

Genom regelbundna företagsbesök, företagsdialoger, ett aktivt näringslivsråd och goda relationer till befintliga företagsföreningar bygger kommunen relationer till näringslivet som bidrar till ett gott företagsklimat i Burlövs kommun.

Senast uppdaterad:

Näringslivsnyheter