Burlövs kommun
www.burlov.se

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

närbild på öga i illustration av digital värld

Burlövs kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. Den här sidan beskriver hur burlov.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Det här kan du göra om du inte kan ta del av dokument eller nyttja burlov.se fullt ut

Om du behöver ta del av innehåll från Burlövs kommuns webbplats som inte är tillgänglig för dig, kan du be Medborgarservice om hjälp. Du når dem via e-post eller telefon:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, är vi tacksamma om du meddelar oss så att vi får veta att problemet finns. Du når oss på: burlovs.kommun@burlov.se.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Filmer

Alla filmer på burlov.se ska vara textade. Däremot saknar de syntolkning.

PDF-filer

Vi försöker att dra ner på antal PDF-dokument på webbplatsen. Text publiceras i så stor utsträckning som det är möjligt direkt på webbsidan. Webbplatsen innehåller trots detta pdf-filer som inte är fullt tillgängliga. Vår ambition är att nya pdf-filer som publiceras ska vara tillgängliga vid publicering.

Övriga system


Burlövs kommuns ambition är att åtgärda alla kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Burlövs kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.


Webbplatsen innehåller lite drygt 550 pdf-filer och broschyrer som inte är fullt tillgängliga. Det krävs ett omfattande manuellt arbete för att formatera om alla handlingar och dokument. Vi har som ambition att nya dokument som läggs ut på vår webbplats ska uppfylla tillgänglighetskraven..

Så här har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Burlövs kommuns webbplats. Senaste bedömningen gjordes den 23 november 2022.
Webbplatsen publicerades 2017.

Så rapporterar du brister i tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte omnämns i denna redogörelse eller om du anser att vi inte uppfyller lagkraven så tveka inte att kontakta oss. Här hittar du information om olika sätt att kontakta Burlövs kommun.

Tillsynsmyndigheten DIGG

Det är Myndigheten för Digital Förvaltning (DIGG) som ansvarar för att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service följs. Är du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter om tillgänglighet ska du kontakta dem. På den här länken kan du anmäla bristande tillgänglighet till DIGG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Kommun & politik