Burlövs kommun
www.burlov.se

Vanliga frågor

Hur ansöker jag till en tjänst?

I Burlövs kommun använder vi rekryteringssystemet Visma Recruit. I varje platsannons finns en länk till systemet där du fyller i dina kontakt- och merituppgifter samt skriver ett personligt brev. Vårt urval bland de sökande grundas på de uppgifter som du anger. Det är därför viktigt att du är noggrann och fyller i så många relevanta uppgifter som möjligt.

 

Dina uppgifter finns sedan kvar i Visma Recruit så att du kan logga in vid ett senare tillfälle och använda dem igen, till exempel om du vill söka till ytterligare en tjänst. Upplever du något problem medan du fyller i formulären kan du kontakta Visma Recruits kundservice. Kontaktuppgifter till dem finns på deras webbsida.

Kan jag ansöka om ett jobb via e-post eller brev?

För att vi ska kunna göra ett så bra urval som möjligt inom de ansökningar som kommer in till en tjänst vill vi att du använder vårt rekryteringssystem Visma Recruit när du ansöker.

Jag vill söka ett jobb men jag har ingen e-postadress?

För att kunna söka ett jobb via Visma Recruit måste du ha en e-postadress. Det finns många webbsajter som erbjuder gratis e-postadresser, till exempel Google och Yahoo.

Kan jag lämna in en jobbansökan och vara konfidentiell?

Nej, alla ansökningar som kommer in till Burlövs kommun är offentliga handlingar.

Hur vet jag att min ansökan har kommit fram?

När du ansöker om ett jobb via vårt rekryteringssystem får du en bekräftelse till din e-postadress att ansökan har kommit in till kommunen. Hör av dig till kontaktpersonen för tjänsten om du inte har fått någon bekräftelse inom ett dygn.

Jag hittar inte något jobb att söka men vill ändå visa att jag finns. Hur gör jag då?

Vi har tyvärr inte möjlighet att ta emot spontan- eller intresseanmälningar. Besök gärna Burlöv kommuns webbplats med lediga jobb regelbundet. Välkommen att söka ett jobb när du hittar något som passar dig!

När är bastun öppen?

På grund av städrutinerna på badet stänger vi herr- respektive damomklädningsrum på vissa tider. Detta innebär även att bastun är stängd. På måndagar är herromklädningsrum och bastu stängt till 08:15. På tisdagar är damomklädningsrum och bastu stängt fram 08:15 på tisdagar. Övriga tider är bastun öppen. Tänk på att förtäring i bastun är förbjuden

Varför måste jag duscha och tvätta mig noga före bad?

För att bibehålla en bra vattenkvalitet är det viktigt att smutsen och bakterierna inte hamnar i bassängerna.

Varför får jag inte bada med bomullskläder?

Bomullskläder och kläder av annan kvalitet än badkläder kan störa vattenreningen. Glöm inte att samma regler gäller underkläder.

Hur gamla måste mina barn vara för att få bada själv på Burlövsbadet?

För att bada ensam måste du ha fyllt 12 år och vara simkunnig. En vuxen får ha med sig max två barn under 12 år. Barn under 8 år ska alltid ha med sig en badande vuxen i bassängerna.

Finns det alltid badvärdar i simhallen?

För det mesta finns det badvärdar i simhallen, men tänk på att alla badar på eget ansvar.

Jag har barn i simskolan. Kan jag simma under tiden som barnen har simlektion?

Det går alldeles utmärkt under den tiden badet är öppet för allmänheten! Betala inträde som vanligt. Tänk också på att betala inträde för dina barn om de badar före eller efter simlektionen.

Är Burlövsbadet anpassat för funktionshindrade?

Ja, det finns bland annat duschstolar i duschrummen och hiss till samtliga bassänger. Det finns även handikappstoaletter i simhallen.

Kan jag ta med egen mat och äta i simhallen?

Det är inte tillåtet att äta medhavd mat på badet. I vår bistro kan du köpa fika, dryck och enklare mat.

Varför får jag inte använda simringar, armkuddar eller simdynor i stora bassängen?

På Burlövsbadet är vi väldigt måna om säkerheten och vi vill att alla som badar i stora bassängen ska kunna simma 100 meter. Man ska inte förlita sig på armkuddar och dylikt eftersom de kan gå sönder. Om du inte kan simma måste du bada tillsammans med en vuxen utan flythjälpmedel.

Min dotter är 6 månader gammal. Vad ska hon ha på sig när hon badar?

Vi har blöjkrav på barn upp till 3 års ålder. Det finns badblöjor att köpa i receptionen. Blöjan kostar 10 kronor.

Vart vänder jag mig om jag vill anmäla mitt barn till simskola?

Simklubben Sydsim har hand om simskolan på Burlövsbadet. Du når dem på tel: 040-43 30 88. Eller besök deras hemsida: www.sydsim.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hur fungerar parkeringen vid Burlövsbadet?

På parkeringen utanför badet är det gratis parkering i 4 timmar med P-skiva. I receptionen finns det P-skivor att hämta ifall du inte har en egen.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan reglerar vad som får eller inte får göras inom ett visst markområde. Detaljplanen styr var allmänna platser som gator, vägar, torg och parker ska ligga samt om kvartersmarken ska användas till exempelvis bostäder, skola, industri eller handel. Du kan läsa mer om detaljplaner här.

Vad tillåter detaljplanen att jag bygger, ändrar m.m. på min fastighet?

Du hittar information om gällande detaljplaner här. Vill du ha mer detaljerad information så går det bra att kontakta kommunens byggnadsinspektörer.

Hur söker jag planbesked?

Den som vill att en ny detaljplan ska upprättas eller att en detaljplan ska ändras kan söka planbesked för det aktuella området Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det gör du via vår e-tjänst här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Det är kommunstyrelsens planutskott (PLU) som bestlutar om planbesked.


I planbeskedet ska det framgå om kommunen avser att påbörja ett planläggningsarbete samt en tidsplan för arbetet. Beskedet är inte bindande och kan inte överklagas. Ta gärna kontakt med någon på Tillväxtavdelningen om du ska söka planbesked.

Vad är en översiktsplan?

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I Burlöv har den namnet Framtidsplanen. Den omfattar hela Burlövs kommun och anger inriktning och vision för den långsiktiga samhällsutvecklingen och den fysiska miljön.


Du kan läsa mer om vår Framtidsplan här.

Har kommunen någon tomtkö?

Tjänsten avvecklas under 2023. Det går inte längre anmäla sig till tomtkön.

 

Finns det radon i huset jag tänker köpa?

Ring kommunledningsförvaltningens miljö- och byggavdelning på kommunen och efterfråga resultat av eventuella tidigare mätningar.

Får jag elda rivningsavfall?

Nej, allt avfall som uppstår vid rivning ska hanteras på ett miljöriktigt sätt och lämnas till återvinning eller som farligt avfall. Mer information finns på webbsidan som heter Bygg och rivningsavfall.

Får jag elda sopor i värmepannan?

Det är enligt lag förbjudet att elda sopor i den egna värmepannan. Förbudet omfattar även avfall i form av t.ex. spillvirke, träpallar och annat bearbetat trämaterial.

Vem ansvarar för städning och tömmning på återvinningsstationerna?

Det är Förpackings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för de återvinningsstationer som finns i kommunen. Om du märker att en station är stökig eller full kan du felanmäla det på FTIs hemsida.


Du hittar FTIs sida för felanmälan här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var anmäler jag invasiva arter i kommunen?

Om du har hittat ett bestånd av invasiva djur- eller växtarter (exempelvis jätteloka eller parkslide) får du gärna rapportera det på www.invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Vi håller oss uppdaterade mot deras register och alla inrapporteringar uppskattas.

Vad gäller för skyddsjakt av kaniner?

Kommunen bedriver i begränsad omfattning skyddsjakt. Läs mer om skyddsjakt i Burlövs kommun.

Vem ska jag vända mig till när jag ser djur som missköts?

Länsstyrelsen i Skåne län, Djurskydd 040-25 23 50. Du hittar mer information om djurskydd på länsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..  

Ska inte hunden hållas kopplad?

Hunden ska hållas kopplad inom de områden som finns angivna i kommunens ordningsregler och ska under tiden 1 mars-20 augusti hållas under sådan tillsyn att den hindras från att löpa lös i marker där det finns vilt. Läs mer om hund och katt i Burlövs kommun här.

Får katten springa hur den vill?

Ja, nästan i varje fall. Det är dock kattägarens ansvar om katten medför olägenhet eller skada på annans egendom.

Vad gäller för hönshållning i trädgård?

På sidan om hönshållning i Burlövs kommun hittar du information om vad som gäller för hönshållning i trädgård.

Hur gör jag om jag inte får förskoleplats där jag har önskat eller om jag vill byta förskola?

Du får ställa sig i kö igen och ansöka om en ny plats.

Måste jag betala förskolesavgift under min semester?

Ja, i Burlövs kommun betalar man avgift 12 mån om året.

Hur lång uppsägningstid har jag?

I Burlövs kommun har vi 60 dagars uppsägning och du har rätt att använda platsen under tiden. Vid föräldraledighet gäller att du har rätt att behålla din heltidsplats 30 dagar efter syskons födelse, detsamma gäller vid arbetslöshet. När det gäller fritidshem har du inte rätt att behålla platsen efter de 30 dagarna.

Hur lång tid tar det innan jag får plats?

Kommunen har 4 månader på sig att ordna plats, platsgarantin gäller.

Kan jag få förtur?

Nej, i Burlövs kommun har ingen förtur.

Var skriver jag in min inkomst?

Inkomsten skrivs in i Burlövs kommuns webbportal Förskola via webben - IST Förskola/fritidshem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Om du inte har någon inloggning kan du kontakta Medborgarservice, telefon: 040-625 60 00.

Vad kostar en förskoleplats?

Klicka på länken för information om Burlövs kommuns taxor och regler som gäller för förskoleplats.

Min sambo/maka/make är inte vårdnadshavare till barnet som har placering, ska hens inkomst registreras och ligga till grund för förskoleavgiften?

Ja, hushållets gemensamma bruttoinkomster ligger till grund för avgiften.

Ska jag säga upp min plats på förskolan när mitt barn börjar i förskoleklass?

Nej det behövs inte, platsen avslutas automatiskt dagen innan fritidshemmet startar i augusti om du har en 20 tim- eller heltidsplats. Du kan själv säga upp platsen tidigare om du inte har behov av omsorg under sommaren.


Har du 15 tim/vecka, allmän förskola, följer det läsårstiderna för skolan och avslutas automatiskt när skolan slutar i mitten av juni.


Om du har behov av omsorgstid utöver förskolklasstiden kl. 08.15–13.15 ska du ansöka om fritidshem. Det gör du på vår webbplats ”E-tjänst förskola & fritidshem” på kommunens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad ska jag göra när jag har fått plats, vem ska jag kontakta?

Kontakta rektorn på den aktuella förskolan.

Vad är allmän förskola?

Alla barn ska, från och med höstterminen det år de fyller 3 år, erbjudas plats i förskola eller pedagogisk omsorg. Detta oavsett föräldrars sysselsättning, under minst 525 timmar om året, vilket motsvarar 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka. Detta är avgiftsfritt.

Vem har rätt till fritidshemsplats?

Barn till föräldrar som arbetar eller studerar.

Har Burlövs kommun nattomsorg för barn?

Burlövs kommun har ingen nattomsorg.

Vem har rätt till 20 timmar förskola/vecka?

Barn vars föräldrar är arbetssökande eller föräldralediga.

Vad kostar 20 timmar förskola/vecka?

Barn som är mellan 1-3 år kostar 3 % av hushållets sammanlagda inkomst och för barn mellan 3-5 år, från september månad som barnet fyller 3 år, 2,25 % av hushållets sammanlagda bruttoinkomst.

Vi ska separera, kan vi få delad faktura?

Ja, båda vårdnadshavare kan vara fakturamottagare och ansvara för sin del av platsen. Vänligen kontakta förskolehandläggare i kommunen, ring Medborgarservice 040-625 60 00.

Hur gör jag om jag vill ha förskoleplats i annan kommun eller privat förskola?

Vänligen kontakta förskolehandläggare i kommunen före placering påbörjas. Kontakta Medborgarservice 040-625 60 00 och fråga efter förskolehandläggare.

Varför serverar Burlövs kommun lättmjölk?

Mjölk innehåller mycket kalcium och därför rekommenderas barn en halv liter mjölkprodukter per dag.

 

Ett skolbarn som dricker en halv liter 3-procentig mjölk får i sig 10 gram mättat fett, vilket är hälften av den rekommenderade mängden mättat fett för barn i åldern 6 till 9 år. Det blir då inte mycket utrymme kvar för ost, korv, köttbullar och grädde som också innehåller mycket mättat fett. En halv liter lättmjölk innehåller 2 gram fett. Ett ytterligare skäl till att dricka lättmjölk är att det är en viktig källa för D-vitamin som vi i Sverige har svårt att få i oss tillräckligt av. Lättmjölk och mellanmjölk är berikade med D-vitamin men det är inte standardmjölken.

 

Har du barn som äter dåligt och är underviktiga är det bättre att berika maten med rapsolja än att servera fet mjölk.

Hur mycket och vilket fett är bäst för barn?

Barn behöver fett för att växa och må bra. Men det är en vanlig missuppfattning att barn behöver extra mycket fett. Barn över två år behöver inte mer fett än vuxna. De flesta barn i Sverige äter ungefär lagom mycket fett totalt sett. Problemet är att de allra flesta får för lite av de nyttiga fetterna.

 

Barn behöver omega-3 och omega-6-fett för att hjärnan och synen ska utvecklas och fungera och för att kroppen ska kunna bygga upp och reparera celler. De behövs också för immunförsvaret. Kroppen kan inte själv tillverka omega-3 och omega-6 utan barn måste få i sig det via maten.

 

Livsmedelsverket rekommenderar matfetter med bra fettkvalitet, till exempel nyckelhålsmärkta sorter, i skolan för att barn behöver rätt sorts fett. Barn som växer och utvecklas behöver de nyttiga fetterna som finns i till exempel oljor, inte mättat fett som finns i smör.

 

Rådet handlar alltså inte om att barn behöver dra ner på mängden fett utan att de ska få tillräckligt av de nyttiga fetterna.

Hur är det med sockerintaget?

En undersökning av barns matvanor visar att barn äter alldeles för mycket feta, sockerrika men näringsfattiga livsmedel. Nästan en fjärdedel av kalorierna kommer från dessa livsmedel.

 

Om barnet ska få i sig alla näringsämnen kroppen behöver, utan att gå upp i vikt, finns det inte plats för särskilt mycket sådan mat. Vi försöker hela tiden att minimera tillsätt socker i maten och försöker jobba med naturliga livsmedel som kan upplevas som söta exempelvis rotfrukter.

Får jag väsnas hur som helst och när som helst?

Nej, olika regler gäller för olika typer av verksamhet, tider på dygnet och om störningen är ringa eller helt tillfällig. Grundläggande är att du ska ta hänsyn till sin omgivning.

Vilka regler gäller för växtlighet som står mot gata?

Burlovs kommun har tagit fram en broschyr som heter Klipp häcken Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.(pdf, 6 MB), klicka på länken för att ladda ned den.

Vem ska jag vända mig till när det luktar illa från Malmö hamn?

Vänd dig till miljöförvaltningen i Malmö stad Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vad ska jag göra med råttor i min fastighet?

Insekter eller andra djur anses vara ohyra eller skadedjur när de befinner sig på en olämplig plats och i olämpligt antal. På sidan om skadedjur och ohyra kan du läsa mer om vad du kan göra om du är i en situation där dessa skadedjur förekommer.

Jag vill byta skola inom kommunen?

Kontakta din nuvarande skolas expedition för att få blanketten ”Byte av skola”.

Kan jag välja vilken skola jag vill?

Du har fritt skolval och om det finns plats på skolan som du vill att ditt barn ska gå på så är det okej.

Hur ansöker jag om hemvård/hemtjänst?

Om du har behov av hemvård ansöker du om detta hos biståndshandläggaren på telefonnummer 040-625 60 00 eller skickar in en skriftlig ansökan. Biståndshandläggaren gör en utredning och en individuell bedömning av behovet. Läs mer om hjälp i hemmet här.

Hur får jag ett hjälpmedel?

Tekniska hjälpmedel kan lånas av kommunen om du har en funktionsnedsättning. Det är arbetsterapeut eller sjukgymnast som bedömer ditt behov och förskriver hjälpmedlet. Arbetsterapeut och sjukgymnast når du via kommunens växel 040 - 625 60 00.

Vad finns det för hjälp att få för en person som har missbruksproblem?

En person med missbruksproblem kan ansöka om bland annat samtalskontakt via öppenvårdsenheten Magnolian, kontaktperson eller missbruksbehandling på institution eller i öppenvård. Läs här för mer information om missbruksproblem i Burlövs kommun.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad: