Burlövs kommun
www.burlov.se

Tillgänglighet

Många offentliga platser och lokaler har hinder som gör att människor med funktionsnedsättningar eller rollatorer har svårt att få tillgång till dessa.

Ofta är hindren enkelt avhjälpta med små insatser. Anpassningarna är bra även för framkomlighet med barnvagnar och dylikt. En miljö som är tillgänglig är en miljö som är mer användbar och därmed bättre för alla.

Vill du anmäla ett enkelt avhjälpt hinder? Kontakta medborgarservice! Använd gärna blanketten till längre ner på sidan eller skicka e-post till oss.

Vad är enkelt avhjälpta hinder?

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses rimliga att avhjälpa. Exempel på hinder som kan klassas som enkelt avhjälpta hinder kan vara nivåskillnader, balansstöd, tunga dörrar, felaktigt placerad inredning eller manöverdon, kontrastmarkering och bristande skyltning.

Vad menas med allmän lokal?

Begreppet allmän lokal omfattar bl. a. sjukhus, vårdcentraler, skolor, bibliotek, teatrar, biografer, samlingslokaler, buss- och taxistationer, järnvägsstationer, apotek, kiosker, restauranger, affärslokaler och andra lokaler avsedda att betjäna eller att användas av allmänheten.

Vad menas med allmän plats?

Begreppet allmän plats omfattar gator, vägar, torg och parker. Kännetecknande för allmänna platser är att de är allmänt tillgängliga och avsedda för ett gemensamt behov.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som ansvarar för att ett enkelt avhjälpt hinder undanröjs och som därmed har kostnadsansvaret. Vem som slutligen står för kostnaderna för åtgärderna beror på avtal och vilka möjligheter ägaren har att överföra kostnaderna på hyrestagare och/eller kunder. För den enskilde näringsidkaren innebär tillgänglighetsanpassningen ett större kundunderlag och därmed en ökad omsättning.


Är du ägare till en fastighet dit allmänheten har tillträde? Läs mer om vad som gäller i Boverkets webbplats.

Hur kan du påverka tillgängligheten?

Vet du som privatperson om platser och lokaler där det finns enkelt avhjälpta hinder? Anmäl dessa till Burlövs kommun.

Kontakta oss

Medborgar­service - den enkla vägen till Burlövs kommun!

Kontakta oss

Telefon 040-625 60 00
E-tjänst Kontakt Burlöv » Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider

Måndag – fredag 08.00 – 16.30

Fler kontaktuppgifter »

Senast uppdaterad:

Bygga, bo & miljö