Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Asfaltering och linjemålning som startar under april månad

Maskin som asfalterar med mycket rök omkring

Följande vägarbeten som var planerade under slutet av 2023 blev uppskjutna på grund av kyla och snö. Vägarbetena kommer att påbörjas i april 2024.

Asfaltering Lundavägen Åkarp och Arlöv

Lundavägen i både Arlöv och Åkarp kommer att asfalteras. I Arlöv berör det sträckan vid Arlövs Kyrka med cykelbanan bredvid. När arbetet påbörjas kommer trafik att leda om via Svenshögsvägen/Dalbyvägen. Skyltar kommer att sättas upp.

Asfaltering Lyckö Äng vid busshållplatserna

Asfaltering vid Lyckö äng i Åkarp, vid busshållplatserna. När arbetet startar är det planerat att ta cirka två veckor.

Linjemålning Lommavägen, Lundavägen, Alnarpsvägen

Linjemålning kommer ske på Lommavägen, Lundavägen och Alnarpsvägen (sträckan Gränsvägen – Lundavägen).

Senast uppdaterad: