Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Advokater från Japan besökte Burlöv

Många personer på ett led

Representanter från det nationella japanska advokatsamfundet Nichibenren tillsammans med chefer och ledare från Burlövs kommun

En delegation från det japanska advokatsamfundet Nichibenren har besökt Burlöv. De var här för att studera hur man arbetar på lokal nivå med frågor som rör bland annat ekonomiskt bistånd. Advokatsamfundet verkar för att reformera den japanska socialförsäkringslagen för ett starkare fokus på individens rättigheter.

De var bland annat intresserade av hur vi i Burlöv kommunicerar kring socialtjänstlagen. I Japan förekommer det att kommunens anställda ger felaktig information om lagen och skickar hem de som kommer för att rådgöra om möjlighet till ekonomiskt bistånd, för att hålla nere kommunens utgifter. Japanerna vill därför veta hur vi informerar kring de rättigheter och skyldigheter som definieras i den svenska socialtjänstlagen.

Många frågor

Men det var inte det enda. Inför besöket hade advokaterna ställt samman ett grundligt frågebatteri där de ville veta mer om bland annat:

  • vilka fördomar det finns mot dem som erhåller ekonomiskt bistånd,
  • vilken utbildning socialsekreterarna har,
  • hur lokalerna och mötesrummen ser ut där socialtjänsten träffar medborgarna
  • hur det fungerar med ekonomiskt bistånd för personer med uppehållstillstånd,
  • och mycket mer

Förebyggande arbetet samt nya socialtjänstlagen

Den japanska delegationen var också intresserade av hur kommunen arbetar förebyggande, hur det nationella arbetet går med en den nya socialtjänstlagen som regeringen håller på att arbeta fram samt vilka konsekvenser den kommer få för Burlövs kommun.

– Det här är en fantastisk möjlighet att få visa hur vi arbetar här i Burlöv, säger verksamhetschef Annette Ekenberg. Det var också väldigt intressant att få ta del av hur det ser ut i det japanska samhället idag. Förhoppningsvis kommer det vi har visat och berättat idag att påverka den japanska sociallagstiftningen positivt.

Senast uppdaterad: