Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ändring av detaljplaner för skyltpelare har fått laga kraft

Vy från väg 11 in mot handelsområdet Stora Bernstorp.

Ändring av två detaljplaner har fått laga kraft den 9 januari 2023. Ändringarna innebär att skyltpelare tillåts på två nya platser i handelsområdet Stora Bernstorp.

Detaljplanens syfte är att skapa förutsättningar för ett reglerat och ordnat uppförande av skyltanordningar i Stora Bernstorp.

 

Kommunfullmäktige antog den 12 december 2022 § 121 Ändring av detaljplan för del av Sunnanå 12:39 och 12:40, Tillägg av planbestämmelser för skyltpelare (DP 237T/240T).


Länsstyrelsen Skåne beslutade den 19 december 2022 enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) att prövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.

 

Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats enligt 13 kap plan- och bygglagen (SFS 2010:900) har beslutet fått laga kraft den 9 januari 2023.

 

Ändringarna blir tillägg i detaljplan 237T Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster. samt detaljplan 240T Pdf, 9.5 MB, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: