Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade, del 1 – 2023

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde. På årets första kommunfullmäktige diskuterades budgeten för 2024, därför bjöd vi in kommunens ekonomichef samt chefen för utbildning- och kulturverksamheterna.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare. 

Texten: "Burlöv beslutade" på grön bakgrund i olika nyanser

Senast uppdaterad: