Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 1, 2024

På årets första möte i kommunfullmäktige beslutade politikerna bland annat om att införa avgifter för hjälpmedel. Därför bjöd vi in socialchef Maria Popoola för att berätta mer. Ekonomichef Ola Nyberg berättar om kommunens ekonomi för 2024.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder cirka nio gånger per år. Burlövs kommun kommer att spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Öppna möten

Alla medborgare har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges möten. Här hittar du datum och tid för kommunfullmäktiges möten. Välkommen!

Lång man i kavaj och skjorta bredvid kvinna i blus.

Senast uppdaterad: