Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 3, 2023

På årets tredje möte i kommunfullmäktige antog politikerna bland annat Årsredovisning 2022. Den pratar vi mer om i programmet vilket leder oss in på hur politikerna styr verksamheterna genom olika mål och nyckeltal. Vi får också en inblick i hur kommunen arbetar med näringslivsfrågor.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Texten: "Burlöv beslutade 2023-3" mot en ljusgrön bakgrund.

Senast uppdaterad: