Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 3, 2024

På senaste mötet i kommunfullmäktige beslutade man att ingå partnerskap med en ort i Ukraina som heter Pervomaiskyi. Den ukrainska orten blir Burlövs andra vänort, sedan tidigare har vi även vänorten Anklam i Tyskland. Kommunalråd Sara Vestering (M) gästar programmet och berättar mer. På kommunfullmäktiges möte antogs också riktlinjer gällande otillbörlig påverkan och korruption. Nämndsekreterare Filip Liedholm pratar om de nya riktlinjerna.

Vänort i Ukraina

Syftet med att skaffa en ukrainsk partnerkommun är dels att visa stöd för Ukraina i kampen för frihet och självständighet, dels att stödja den institutionella utvecklingen som behöver ske för att Ukraina ska kunna bli fullvärdig medlem i EU. Samarbetet ger även möjligheter att stödja återuppbyggnaden av Ukraina efter krigsslut. Avtalet förpliktigar inte till några direkta ekonomiska åtaganden och medför därmed inte några kostnader för kommunen.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder cirka nio gånger per år. Burlövs kommun kommer att spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Öppna möten

Alla medborgare har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges möten. Här hittar du datum och tid för kommunfullmäktiges möten. Välkommen!

Två kvinnor och en man i vårsolen framför grönskande träd.

Senast uppdaterad: