Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 4, 2023

På mötet 22 maj beslutade kommunfullmäktige bland annat att anta två årsredovisningar och nya miljöföreskrifter. Utredare Frida Lundquist de Oliveira berättar mer om Stiftelsen Spillepengs och Räddningstjänst Syds årsredovisningar, och miljöinspektör Madeleine Hersenius pratar om innehållet i miljöföreskrifterna.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Två kvinnor som pratar och skrattar, med texten: "Burlöv beslutade del 4, 2023"

Senast uppdaterad: