Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 4, 2024

Kommfullmäktige beslutade att anta ett investeringsavtal för bygget av avloppsreningssystemet Maxima. Kommundirektör Fredrik Löfqvist berättar mer. Vi informerar även om att det i skrivande stund pågår ett EU-val och att du kan träffa Burlövs politker på Burlöv Center den 1 juni kl. 10.00–13.00.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder cirka nio gånger per år. Burlövs kommun kommer att spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Öppna möten

Alla medborgare har rätt att närvara vid kommunfullmäktiges möten. Här hittar du datum och tid för kommunfullmäktiges möten. Länk till annan webbplats. Välkommen!

En man och en kvinna framför en tegelbyggnad.

Senast uppdaterad: