Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 5, 2023

På kommunfullmäktiges möte 19 juni var det många frågor på dagordningen. Vi tog fasta på ärendet om hur kommunen planerar för att hantera höjda havsnivåer. Stadsarkitekt Joel Tufvesson berättar mer om "Kustskydd för Burlövs kommun" i årets femte avsnitt av Burlöv beslutade .

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Texten: "Så ska Burlöv hantera höjda havsvattennivåer!" mot en bakgrund i skiftande grönt.

Senast uppdaterad: