Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 6, 2023

På höstens första möte i kommunfullmäktige var det som vanligt många ärenden. Vi tog fasta på två av dem, dels det som handlar om att vi ska bygga en ny skola mellan Arlöv och Åkarp, samt ärendet där kommunfullmäktige beslutade om att köpa mark i Åkarp

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

Tre kvinnor framför grönskande bakgrund.

Senast uppdaterad: