Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 7, 2023

Tomtkön försvinner och nya avgifter för att ta fram detaljplaner. Det är några av besluten på de senaste kommunfullmäktigemötena. Vi intervjuar mark- och exploateringsingenjör Felicia Österberg och planstrateg Erik Karlsson för att få reda på mer.

Felicia berättar om vad som ska ersätta tomtkön och Erik berättar om vad en detaljplan är för något, varför de behövs och vem som betalar för att kommunen ska göra dem.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

En kvinna och en man poserar framför gammalt sockerbruk

Senast uppdaterad: