Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv beslutade del 9, 2023

I årets sista avsnitt pratar vi om taxor, priser och avgifter som kommunfullmäktige beslutat om. Mark- och exploateringsstrateg Johan Stein gästar programmet för att prata om den nya parkeringsstrategin och parkeringspolicyn.

Burlöv beslutade

Kommunfullmäktige sammanträder nio gånger per år. Med start 2023 kommer Burlövs kommun spela in ett program efter varje möte där vi lyfter några av sakerna som politikerna bestämde.

Det här är kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande församling och beslutar i frågor av större vikt och i frågor av principiellt intresse. Till exempel budget, skatt, hur kommunen ska organiseras samt mål och riktlinjer för verksamheten. Det är till kommunfullmäktige som du som väljare vart fjärde år väljer ledamöter och ersättare.

En kvinna och en man framför en julgran.

Senast uppdaterad: