Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv Centralstation - ny framsida för hela kommunen

skissbild över två torg mellan tågstation och köpcenter

Illustration: Arkitema Architects

När de fyra spåren mellan Arlöv och Lund är klara år 2024 kommer tågen att stanna på Burlöv Centralstation med bara några minuters mellanrum. Du tar dig då med lätthet till bland annat Malmö, Lund, Köpenhamn och resten av Skåne. I anslutning till Trafikverkets arbete med spåren har Burlövs kommun också planerat för hur området ska se ut runtomkring stationen.

Planarkitekten Gärda Sjöholm har jobbat med detaljplanen för projektet:

– Det här är en satsning på stadsmiljö av hög kvalitet. Från stationen upp mot Burlöv Center planerar vi för två torg: stationstorget och marknadstorget.

Stationstorget

Torget närmast stationen ska vara inbjudande med mycket gröna planteringar och sittplatser. Det ska finnas gröna öar i olika storlekar med smala stigar för nyfikna barn. Öarna kommer att avgränsas i nederkant med platsbyggda bänkar. Det ska finnas möjlighet för enklare servering med sittplatser. Det kommer att finnas trappor och ramper för att hantera höjdskillnaden mellan stationen och Hantverkaregatan. Belysning är en viktig del för stations- torgets trygghet. I detaljplanen går det att läsa att den bör vara spridd och att den ska hänga i linor för att ska skapa känslan av ett gemensamt tak. Ambitionen är att stationstorget ska stå färdigt när utbyggnaden av de fyra spåren är klara 2024.

Marknadstorget

Marknadstorget ligger mellan Hantverkaregatan och Burlöv Center. I detaljplanen föreslås att det ska vara en mötesplats med uteserveringar, service, butiker och utställningslokaler. En av målsättningarna med marknadstorget är att det ska vara levande och flexibelt. Det ska finnas säsongsbetonad handel, till exempel med bondens marknader och julmarknader. Men det ska även finnas möjlighet till olika events och uppträdanden. Belysning längs torgets östra kant och fasadbelysning lyser upp torget under dygnets mörka timmar.

Parkeringshus

Det kommer också att byggas ett parkeringshus i Burlöv Centers nordvästra hörn. Det kommer att bli fyra våningar högt men ska ha bostäder runt om, så det kommer inte att synas från Vånggatan.

Trygghet

– Vi vill att det här ska vara en trygg plats, där alla känner sig välkomna. Vi vill att det ska röra sig mycket folk vid Burlöv Centralstation, och att man ska vilja vara där och kanske stanna till och ta en fika och shoppa men även för dem som inte vill handla utan till exempel väntar på tåget eller bara vill vara och titta på folk, säger Gärda. Hon tycker det är viktigt att det finns bostäder och verksamheter som skapar liv och rörelse.

kartskiss över området mellan tågstationen och köpcentret

Senast uppdaterad: