Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlövs kommun fortsätter hålla hög servicegrad i myndighetsutövning

Fyra personer utomhus i sommarväder

Näringslivssamordnarna Krister Persson och Anna Stening Frost, kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) och kommundirektör Fredrik Löfqvist.

Burlövs kommun når plats 29 i SKR:s mätning Insikt, undersökningen där Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) mäter servicenivån i landets kommuners myndighetsutövning. Burlövs kommun placerar sig på en tredje plats i Skåne.


I underkategorin ”Storstäder och storstadsnära kommuner” hamnar Burlöv på första plats i Skåne och fjärde plats i Sverige. I undersökningen deltar närmare 200 av landets 290 kommuner.

Stabil nivå under flera år

Undersökningen visar att Burlöv har en stabil och hög servicenivå i myndighetsutövning gentemot företagare och privatpersoner. Det är inte bara denna enskilda undersökning, utan Burlövs kommun har haft höga resultat i denna undersökning under flera år.

 

- Det är glädjande att Burlöv når sina högt uppsatta mål. Vår ambition är att Burlöv ska vara en attraktiv kommun att leva, arbeta och driva företag i. Politiker och tjänstepersoner är eniga i vikten av ett gott företagsklimat och driver tillsammans utvecklingen, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör.

Hanteringen av bygglovsärenden gav högst resultat

Undersökningen visar en stor förbättring av servicen vid bygglov för kommunens företagare. Burlövs kommun får NKI 90, vilket är ett mycket starkt resultat.

 

- Miljö- och byggavdelningen arbetar aktivt med att ge ett bra bemötande och öka tillgängligheten för företagare, vilket bidrar till att företagarna är nöjda med servicen. Det är också glädjande att se att satsningar på digitalisering, som har gjorts inom bygglovshanteringen, har gett resultat i form av enastående 90 % nöjdhet med myndighetens service. Vi siktar på att ta med oss erfarenheter från denna satsning vid vidareutveckling av övriga verksamheter, säger Martina Zelenkova Olsson, miljö- och byggchef.

Digital och interaktiv hantering av ärenden

Vi har satsat på att uppdatera webbplatsen med aktuell information och att göra handläggningen av ärenden mer interaktiv. Med ökad digitalisering frigörs det tid för handläggare som kan ge mer personlig service i de fall där det behövs och önskas, fortsätter Martina Zelenkova Olsson.

Årlig kvalitetsmätning av SKR

Burlövs kommun är en av de deltagande kommunerna i undersökningen Öppen jämförelse Företagsklimat 2023. Insikt är en kvalitetsmätning som genomförs årligen av SKR för att se hur väl de svenska kommunerna genomför sina myndighetsuppdrag och service gentemot företagare. Undersökningen genomförs bland annat inom myndighetsområdena bygglov, miljö- och hälsa samt livsmedelskontroll genom att företag som varit i kontakt med kommunen lämnar sina omdömen. Undersökningen mäter kvaliteten i allt från hur väl företaget känner sig informerat, vilken serviceattityd kommunen har, hur kommunen håller tiderna, vilken kompetens kommunen har och flera andra värden.

- Ännu ett positivt besked i Insiktsmätningen gläder och stärker oss under vår pågående utvecklingsresa, säger Sara Vestering (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Allt fler kommuner får höga betyg på NKI 70 eller högre, vilket vi ser som en positiv utveckling. Burlövs kommun arbetar aktivt tillsammans med Malmö-Lundregionens kommuner och har tagit fram verktyg för bättre service och intern förståelse för företagare vid handläggning. Ett arbete som vi hoppas ska ge gott resultat för både företagare och invånare, avslutar Sara Vestering.

Burlövs kommuns placeringar

2023 - Plats 29, NKI: 80

2022 - Plats 18, NKI: 82

2021 - Plats 26, NKI: 80

Fakta Insikt

För elfte gången har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomfört en Öppen jämförelse inom området Företagsklimat. Undersökningen görs i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA). 198 kommuner samt 13 förbund/gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2023.

I en Öppen jämförelse redovisas och jämförs olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för. Jämförelserna ska stimulera till utveckling och förbättringar genom att kommuner och regioner lär av varandra.

 

Öppen jämförelse Företagsklimat är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Ett gott företagsklimat främjar företagande, skapar arbetstillfällen och stärker kommunens skattebas. Att förbättra det lokala företagsklimatet är centralt för lokal och regional utveckling.

Senast uppdaterad: