Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Burlöv station invigd med pompa och ståt

Stor tidtabell lämnas över vid järnvägsstation

Region Skåne och Skånetrafiken lämnar över den nya tidtabellen till kommundirektör Fredrik Löfqvist och kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M),

Lördagen den 9 december firade vi stationsinvigning i Burlöv! Skånetrafikens premiärtåg var välfyllt från Malmö C. Tåget gjorde stopp i både Burlöv och Åkarp och vi fick ta emot nya tidtabeller. Som vi väntat på detta, äntligen stannar tågen så ofta i Burlöv att du egentligen inte behöver hålla reda på några tidtabeller eller tågtider.

Firande fortsatte i Burlöv Center

Efter tågresan tog sig alla resenärerna in till värmen i Burlöv Center. Musik framfördes av Öresunds musikkår som kanske uppskattades mest av den seniora publiken, Lollo och Bernie uppträdde för de yngsta.

 

Fyrspåret och pendeltågstrafik skapar möjligheter

Region Skåne och trafiknämnden framhöll vikten av fyrspåret mellan Malmö och Lund och hur det ökar möjligeten för kollektivtrafik inte bara i regionen utan nationellt.

Kommunstyrelseordförande Sara Vestering (M) och kommundirektör Fredrik Löfqvist betonade hur viktig Burlöv station och samarbetet med Burlövs Bostäder, Burlöv Center, andra fastighetsbolag samt hela det expansiva näringslivet är för kommunen. Den nya stationen med avsevärt fler stopp i Burlöv är en betydelsefull milstolpe i kommunens forsatta utveckling.

 

Med pendeltågstrafik ökar nu möjligheterna för flera att resa. Vi är redan en inpendlingskommun, det vill säga fler reser till jobb i Burlöv än som reser till jobb i andra kommuner. Det visar hur viktigt och strategiskt läge Burlöv har.


För de som redan bor i Burlöv ökar möjligheterna till resor avsevärt!

Inte undra på att de för dagen engagerade stinsarna är både stolta och glada!

Två glada stinsar väntar på ett tåg

Senast uppdaterad: