Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

De styr Burlöv 2023–2026

blommor i Burlöv

På kommunfullmäktiges sammanträde 17 oktober bestämdes vem som kommer att styra kommunen under nästa mandatperiod 2023–2026. Det blir minoritetsstyre i form av Moderaterna, Centern och Liberalerna som tillsammans får 13 av de 41 mandaten i kommunfullmäktige. Kommunalråd blir Sara Vestering (M).

Kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande

I Burlövs kommun finns ett kommunalråd. Till skillnad från övriga kommunpolitiker, så kallade fritidspolitiker, har kommunalrådet ett förtroendeuppdrag på heltid. För mandatperioden 2023–2026 är det Moderaternas Sara Vestering (M) som är kommunalråd. Kommunalrådet i Burlöv är, som i många andra svenska kommuner, även kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktiges presidium

Presidiet, kommunfullmäktiges ledning, består för mandatperioden 2023–2026 av ordförande Fredrik Jörgensen (C), vice ordförande Leif Westin (M), andre vice ordförande Christer Swahn (SD) och tredje vice ordförande Hans-Åke Mårtensson (S).

Oppositionsföreträdare

För mandatperioden 2023–2026 är Ingvar Olsson (SD) och Katja Larsson (S) oppositionsföreträdare. De fullgör sina förtroendeuppdrag på 25 % vardera.

Nämnderna

Vilka som kommer att jobba i nämnderna de kommande fyra åren bestäms på kommunfullmäktiges möte den 12 december.

Senast uppdaterad: