Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Eldningsförbudet är upphävt

Kolgrill med öppna lågor och kött på grillgallret.

Efter en period med nederbörd är nu det tidigare eldningsförbudet upphävt. Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus men vi uppmanar ändå om att iaktta försiktighet. Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning.

Texten i det formella beslutat 2024-05-27

Upphävande av eldningsförbud

Med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor meddelas följande:
Från och med måndagen den 27 maj 2024 upphävs eldningsförbudet i Burlövs kommun.
Beslutet innebär att det återigen är tillåtet att elda utomhus men vi uppmanar ändå om att iaktta försiktighet.
Använd fasta grillplatser som är utformade för att minska risken för brandspridning exempelvis kommunens iordningsställda grillplatser.
Om du grillar på egen tomt bör du göra det med grill på ben eller stativ. Placera grillen på ett jämnt underlag av grus eller sten på behörigt avstånd från brännbart material.
Ha alltid tillgång till vatten för att kunna släcka elden.
Upphävandet av eldningsförbudet gäller till dess att något annat meddelas.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad om brandrisken och eventuellt eldningsförbud på kommunens webbplats: www.burlov.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad: