Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Företagare ger Burlöv plats 1 i Skåne i nationell näringslivsranking

Fyra personer utomhus i sommarmiljö

Näringslivssamordnarna Anna Stening Frost och Krister Persson, kommundirektör Fredrik Löfqvist och kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) är glada för omdömet från företagarna i kommunen i årets näringslivsranking från Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv har publicerat en del av resultaten i sin årliga undersökning om företagsklimatet i de svenska kommunerna. När företagarna får ge ett sammanfattande omdöme om företagsklimatet visar siffrorna att Burlövs kommun ännu ett år får ett mycket gott resultat på 4,45 och placerar sig högst i rankingen bland kommunerna i Skåne. Medel för Skåne är 3,52 och medelvärdet för Sverige är 3,47.

Vi skulle vilja tipsa andra företag, som liksom vi arbetar med e-handel, att kika närmare på Burlövs kommun fantastiska och strategiska läge. En kommun som på riktigt har en företagsvänlig miljö.
Johan Lennartsson, företagare Enklapack

Graf som visar Burlövs kommuns resultat

Företagens omdömen i Burlövs kommun har förbättrats under flera år

- Företagens åsikt är viktig för kommunen och det sammanfattade omdömet visar att Burlövs kommun befinner sig på en mycket hög nivå, vilket vi har gjort under flera år. I Burlöv arbetar vi proaktivt med konkreta handlingar som ger resultat för kommunens företagare, säger Fredrik Löfqvist, kommundirektör.

- Jag är stolt över det arbete som vi bedriver och under 2023 skapade vi flera nya initiativ som bland annat Jobbmässan och Yrkesbussen! Vi avslutade ett digitaliseringsprojekt för företagare och har nu sökt nya medel för ett kommande kompetensutvecklingsprojekt (ESF) för att stärka kommunens företag och deras medarbetare, berättar Fredrik Löfqvist.

- Områden som visat på starkt positivt resultat och uppskattning i årets undersökning är våra företagsbesök, samarbetet mellan skola och näringsliv, företagens engagemang i det lokala näringslivsarbetet, vår fantastiska infrastruktur samt en fortsatt ökning av både politikers och tjänstepersoners attityder till företagare, säger Anna Stening Frost, näringslivssamordnare.

- 79 procent uppger att Burlövs företagsklimat är bra eller mycket bra, fortsätter Anna Stening Frost.

Upplevd trygghet är en viktig fråga i undersökningen

- Vi ser i Svenskt Näringslivs undersökning att minskad brottslighet och ökad trygghet är de mest och enskilt högst prioriterade områdena för företagen för ett ännu bättre näringslivsklimat, säger Krister Persson, näringslivssamordnare.

 

Undersökningen visar att Burlövs kommuns företagare upplever trygghet i något högre utsträckning jämförbart med kommunerna i Skåne (Burlöv 3,66 %, Skåne 3,60 % och rikssnittet på 3,86 %). Detta bekräftas av Polisens trygghetsmätning för 2023, där Burlöv visade på mer upplevd trygghet jämfört med åren tidigare.

 

Vår brottsförebyggande samverkan är ett prioriterat område som kommunen arbetar aktivt med tillsammans med Polis, Burlövs Företagsgrupp, Svensk Handel och kommunens enskilda företagare. Kommunens trygghetsvärdar spelar här en viktig roll. Burlövs kommun har under flera år arbetat aktivt med brottsförebyggande samverkan och löpande under åren har vi hittar flera nya förbättringsåtgärder, just nu läggs extra fokus på Stora Bernstorps handelsområde.

- Polisens trygghetsmätning visar på att vårt idoga arbete ger resultat. Genom gemensamt engagemang ökar vi tryggheten i Burlövs kommun. Det är tillsammans vi skapar det Burlöv som vi vill verka i och positivt engagemang har en förmåga att ge ringar på vatten, säger Krister Persson.

I Burlövs kommun råder enighet om vikten av ett gott företagsklimat

- I vår vardag arbetar vi nära kommunens små som stora företag och lyssnar på deras utmaningar och möjligheter. Det är enkelt att få hjälp genom en direkt kontakt med näringslivssamordnarna. För oss är det viktigt att företagen trivs, vill utveckla sina företag och att fler får anställning. Burlövs kommun består av många eldsjälar som tillsammans lägger en stabil grund för ett gott resultat, framhåller Sara Vestering (M), kommunstyrelsens ordförande.

- Burlövs kommun har högt ställda mål där politik och ledning är eniga om vikten av ett gott företagsklimat. Under året kommer vi att utveckla vår näringslivsstrategi för de kommande tre åren med fokus på konkreta områden som bland annat kompetensutveckling och kompetensförsörjning, avslutar Sara Vestering.

Tre män i kontorsmiljö

Grundarna bakom Enklapack trivs med näringslivsklimatet i Burlövs kommun.

Driva företag i Burlövs kommun

Johan Lennartsson, företagare Enklapack, är en av företagarna som upptäckte det goda företagsklimatet, kommunens service och det strategiska läget i Burlöv.

 

- Vi startade vårt företag i ett garage söder om Malmö och flyttade till lokalerna på Segedalsvägen i Arlöv redan när vårt företag bara var ett halvår ungt. Som unga och med ett nystartat företag fick vi en god kontakt med andra företagare i kommunen och kände oss på kort tid som en i gänget! Det finns verkligen en stark vilja att hjälpas åt och göra saker tillsammans här i Burlövs kommun, säger Johan Lennartsson.

- Vår kontakt med Burlövs kommun har varit en väldigt positiv upplevelse. Till en början förstod vi inte fullt ut vilka möjligheter som finns för företagare. Vårt tips till andra företagare, är att så snart som möjligt komma i kontakt med en näringslivssamordnare. I första mötet med en näringslivssamordnare fick vi direkt ett personligt välkomnande och frågan "Hur kan vi hjälpa er på bästa sätt?", avslutar Johan Lennartsson.

Läs mer om undersökningen

Gå gärna in på www.foretagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och läs mer om Svenskt Näringslivs undersökning, hela rankingen släpps den 25 september 2024.

Senast uppdaterad: