Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Företagarkvällen 2024

Företagarna i Burlöv har uppmärksammats under Företagarkvällen. Det är en framgångsfaktor att en kommun har engagerade företagare som är med och utvecklar kommunen och skapar arbetstillfällen för medborgarna och har ett stort utbud av varor och tjänster i kommunen för medborgarna och de som besöker kommunen.


Vad vore Burlöv utan aktiva företagare? Burlövs kommun uppmuntrar med Företagarkvällen företagarna som är med och utvecklar attraktiva och tillgängliga Burlöv.

Årets näringslivspris 2024

Priset delas ut till en företagare som särskilt har utmärkt sig i kommunens näringsliv. Årets pris gick i år till Sofie Karslryd, centrum chef på Burlöv Center.

Får många är Burlöv Center en självklarhet som funnits i kommunen i över 50 år. Sofia har varit ansvarig för verksamheten under ett par år nu. Hon arbetar också med kvarteret Hanna som växer fram mellan centret och Burlöv station. En driftig företagare med andra ord.

Juryns motivering till Sofie Karlsryd

Burlövs kommuns nya näringslivspris tilldelas en sann entreprenör som med tufft utgångsläge har antagit utmaningen att i två olika branscher samtidigt skapa en positiv utveckling i Burlöv. Entreprenören har ena foten inom handel och den andra i fastighetsbranschen. Pristagarens medvetna driv för modernt samhällsbyggande och skapandet av ett nytt centrum i Burlöv ger en utveckling som lyfter hela Burlövs kommun.

I fjol tog den strategiska samhällsutvecklingen fart genom första spadtaget av Kvarteret Hanna. Det är imponerande att trots svårigheter som omvärldsläget, inflation, pandemi och ränteökningar så har Sofie Karlsryd och Burlövs Center dessutom slagit besöksrekord under 2023 med över 3 000 000 besökare. Det är en sann bedrift att i konkurrens med andra köpcentrum få fler och fler att göra sina inköp i Burlöv. Sofie Karlsryd och Burlövs Center är väl värda Burlövs kommuns näringslivspris 2024!

Burlövs Företagsgrupp tilldelades kommunens hederspris

Hederspriset delas ut till en en person eller organisation som under lång tid visat på engagemang för kommunens bästa. Årets pris gick till Burlövs Företagsgrupp. Det är en förening där medlemmarna är företagare och de arbetar tillsammans för att hjälpa varandra och näringslivet i Burlöv.

Juryns motivering till Burlövs Företagsgrupp

Burlöv kommuns hederspris tilldelas en organisation som genom sitt engagemang väsentligt har ökat andras engagemang. Genom ett medvetet arbete med fokus på att få fler i arbete och skapa förebyggande insatser för en tryggare närmiljö.

 

Styrelsen har genom sitt nytänkande bidragit till ett bättre företagsklimat i kommunen och myntat begreppet Business in Burlöv för bättre samverkan lokalt och ett ökat lokalt engagemang. Genom en tydlig agenda och återkommande träffar är det fler och fler företagare som gläds och återkommande deltar på nätverksträffarna.

 

Styrelsens eldsjälar arbetar ideellt och deras engagemang är värt att uppmärksammas. Deras smittsamma entusiasm kommer garanterat att leda till att höja Burlövs anseende hos företagare och entreprenörer - befintliga som nya, vilket är värt ett stort erkännande.

Burlövs Företagsgrupp gör gott för andra företagare lokalt genom ökad trygghet, ökat fokus på kompetensförsörjningen och ett större lokalt engagemang. Burlövs företagare får bättre förutsättningar genom företagsgruppens arbete och tilldelas härmed Burlövs kommuns hederspris 2024!

Företagarkvällen firades i Arlövs Teater

Priserna delades ut av kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M) och kommundirektör Fredrik Löfqvist i Arlövs Teater.

Medverkade gjorde många företagare, förtroendevalda och tjänstepersoner för att uppmärksamma samarbetet mellan kommunen och näringslivet i evenemang som Jobbmässan, prao för kommunens ungdomar, Yrkesbussen, trygghetsfrågor och mycket annat för att utveckla kommunen.

grupp av pristagare på en scen

Arlövs Teater renoveras

Fasaden renoveras under sommaren 2024 för att medborgare, föreningar, näringsliv och organisation ska nyttja en av kommunens äldre byggnader för att människor ska kunna samlas för lång tid framöver. Under renoveringen kan du boka och hyra lokalen precis som vanligt.

Senast uppdaterad: