Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Företagsbesök ger viktiga insikter, kunskap och möjlighet till dialog.

Burlövs Kommun genomför företagsbesök varje vecka året runt, för att få en god förståelse för företags vilkor och vardag. Genom samtal med företagare får vi en bättre förståelse för företagens förutsättningar i Burlövs kommun. Många gånger deltager både kommunstyrelsens ordförande, kommundirektören och näringslivssamordnare på företagsbesöket och företagaren får möjlighet att presentera sitt företag och dess affärside.

En framåt kommun föder innovativa företag! När vi hade kommunen på företagsbesök fick mer information om Burlövs Kommuns EU projekt inom Digital utveckling, och vi såg projektet som ett bra tillfälle att utveckla vårt företag tillsammans med kommun. Inom projektet kommer vi titta på att utveckla VR och det är extra roligt då kommunen redan driver frågor gällande VR inom andra verksamheter, säger Bengt Rickard, Depåchef Tunga Lyft.

En företag har flera olika kontakter med kommunens olika tjänstepersoner, det kan gälla etableringar, markköp, bygglov, miljöfrågor, näringslivsaktiviteter och utbildnignsinsatser. Våra företagsbesök ger en chans till en samlad dialog oavsett vilka eventuella kontakter företagaren haft med kommunen eller område som företagaren vill diskutera. I en liten kommun som Burlöv, där kan vi jobbar nära och tillsammans med företagen som en storstad kanske inte har möjlighet till. Denna gemensamma relation är värdefull både nu och i vårt framtida samarbete.


På företagsbesöken tar våra företag upp allt från problemställningar till möjliga expansionsplaner. Tjänstepersonerna lyssnar på företagens åsikter, problematik och visioner för se hur vi som kommun kan bidra med kunskap.


Det är inte utan att vi varenda gång lämnar företagen med förundran och stolthet. Att lyssna och i bäst fall kunna hjälpa en företagare är en ynnest. Företagare är en viktig del i vårt samhällsbyggande och Sveriges störrsta arbetsgivare.

Det är alltid roligt att komma ut på företagsbesök och mötas av det engagemang och den kreativitet som finns hos våra driftiga förtagare. Jag ser alltid fram emot företagsbesök och gillar att förstå förtagens utmaningar och möjligheter. Förtagen i vår kommun blir fler och de samarbetar mer både med kommunen och med varandra vilket leder i förlängningen till att vi får ett ökat serviceutbud och fler arbetsplatser i kommunen. Våra lokala företagare bidrar positivt till kommunens utveckling, säger Fredrik Löfqvist, Kommundirektör.

Kommunen arbetar ständigt med att förbättra Burlövs kommuns företagsklimat - det ska vara bra att driva företag i Burlövs kommun. Bra kommunikation bidrar till större förståelse och mer kunskap in i kommunens näringslivsarbete, för tjänstepersoner och politiker.

Boka ett företagsbesök

Är du själv nyfiken på att under en timme vara värd för ett företagsbesök under 2023 så klicka här och skicka in din intresseanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad: