Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Internationella Engelska Skolan etablerar ny skola i Burlövs kommun

Studenter i blåa kläder och hattar sitter och tittar bort från kameran. I bakgrunden bland annat en svensk flagga.

Internationella Engelska Skolan (IES), en av Sveriges ledande friskolegrupper, kommer efter en gemensam avsiktsförklaring mellan Burlövs kommun och IES att etablera sig i Burlövs kommun. En ny skola uppförs av Hemsö Fastighets AB för elever i årskurs F-9 i det expansiva området i centrala Burlöv, där det planeras för 6 000 nya bostäder.

Internationell profil med tvåspråkig utbildning

IES har för avsikt att erbjuda högkvalitativ utbildning med internationell profil för barn och ungdomar i området. Skolan, som kommer ta emot elever i årskurs F-9, kommer bli ett komplement till befintliga skolor i Burlövs kommun.

 

- Skolan kommer att uppföras på mark i området mellan Arlöv och Åkarp. Detta förändrar inte kommunens planer på att uppföra en ny F-6-skola i området med start hösten 2023. Med den tillväxt av bostäder vi ser i kommunen kommer fler skolor att behövas, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering, (M).

 

IES är känt för sin framstående pedagogik, höga akademiska standarder och internationell atmosfär. Genom att öppna en skola i Burlövs kommun kommer IES att erbjuda elever en unik möjlighet att utveckla sina språkfärdigheter och få en stark akademisk grund för sina framtida studier och yrkesliv.

 

– Vi är mycket glada åt avsiktsförklaringen och ser fram emot att tillsammans med Burlövs kommun planera för en skola med internationell profil och höga kunskapsmål i ett av Sveriges mest spännande och dynamiska områden, säger Jörgen Stenquist, vice VD på IES.

Fyra personer i en entréhall

Kristoffer Daag (L), Ingvar Olsson (Sd), Sara Vestering (M) och Anneli Kihlstrand (C)

Behov av flera skolor i växande kommun

Sara Vestering (M), kommunstyrelses ordförande kommenterar vidare denna nya etablering.
- Vi är glada över att välkomna IES till vår kommun. Detta är ett viktigt steg framåt för att möta våra invånares behov av högkvalitativ utbildning på engelska. Vi ser fram emot att samarbeta med Hemsö och IES för att erbjuda en stimulerande och inkluderande utbildningsmiljö för våra elever som ett bra komplement till våra kommunala skolor. I kommunen planerar vi för flera fribyggartomter, stationsnära bebyggelse med blandade boendeformer, vilket vi tror kommer tilltala många.

 

Likaså uttrycker utbildnings- och kulturnämndens ordförande, Kristoffer Daag (L), sin optimism.
- Redan idag pendlar en stor del av kommunens unga till alternativa skolhuvudmän i våra grannkommuner. Nu får vi en möjlighet att inom kommunen erbjuda barn och föräldrar en annan utbildningsform, utan att våra elever behöver sätta sig på bussen varje morgon.

 

Etableringen av IES i Burlövs kommun kommer att ge barn och ungdomar en unik möjlighet att utveckla sitt språkliga medvetande och en möjlighet att bejaka sin nyfikenhet genom spännande möten med en internationell lärarkår. Burlövs kommun ser fram emot att samarbeta med IES för att erbjuda en utbildning av högsta kvalitet som kommer att främja elevernas lärande och tillväxt.

 

- IES blir ett komplement i Burlöv. Detta är en spännande och framtidsinriktad etablering och gemensamt tror vi att detta långsiktigt kommer att stärka Burlövs kommuns attraktivitet, menar Anneli Kihlstrand, gruppledare (C).

- Med den nu snart färdigställda fyrspårsutbyggnaden och tät pendeltågstrafik från Burlövs station från slutet av december kommer det erbjudas god tillgänglighet och ett utmärkt läge för ytterligare en modern skola i centrala Burlöv för medborgare, elever och personal, säger Ingvar Olsson (Sd), 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen.

 

IES kommer att arbeta i nära samarbete med Burlövs kommun för att säkerställa en smidig etablering och sömlös integration med det lokala befintliga utbildningssystemet. Skolan kommer att uppföras av Hemsö Fastighets AB och stå klar 2026 eller 2027.

För ytterligare information

Burlövs kommun

Sara Vestering (M)
Kommunstyrelsens ordförande
040-625 60 00
sara.vestering@burlov.se

Karta över centrala Burlöv

Centrala Burlöv är ett av kommunens största tillväxtområden för nya bostäder. Röd markering visa var skolan för IES ska byggas. I området byggs även kommunala Västervångskolan.

Om Internationella Engelska Skolan (IES)

Internationella Engelska Skolan är en svensk skola med internationell profil. IES är en tvåspråkig skola som strävar efter att ge varje elev – oavsett bakgrund – förutsättningar att nå högt ställda kunskapsmål och navigera i en internationell miljö. Vi undervisar 32 000 elever i våra 45 grundskolor, från Trelleborg i söder till Skellefteå i norr samt på en gymnasieskola i Stockholm.
I Burlöv planerar IES verksamhet för 600 elever i årskurs F-9.
www.engelska.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Internationella Engelska Skolan
Presschef Lars Anders Johansson
lars-anders.johansson@engelska.se
072-178 22 83

Om Hemsö

Hemsö är Sveriges ledande ägare av samhällsfastigheter som förvaltar och utvecklar fastigheter för äldreboende, utbildning, vård och rättsväsende. Verksamheten kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Hemsö ägs av Tredje AP-fonden till 85 procent och av AB Sagax till 15 procent, direkt och indirekt.
www.hemso.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hemsö
Projektledare Robert Cardell, 040-636 48 26

Kommunikationschef Åsa Thoft, 08-501 170 57

Om skolverksamheten i Burlövs kommun

Kommunen har idag två högstadieskolor; Vårboskolan och Dalslundskolan, därtill ett flertal skolor för årskurs F-6. Nya Västervångskolan, med beräknad plats för cirka 600 elever årskurs F-6, beräknas vara klar 2026. IES/Hemsö planerar att etableras i samma stationsnära område som Västervångskolan. Idag finns ca 20.000 invånare i kommunen. Befolkningsprognoser tyder på att kommunen kommer att växa till cirka 37 000 invånare år 2050.

Senast uppdaterad: