Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Kommunens ungdomar mötte politikerna

En grupp politiker i paneldebatt på en scen

Ungdomar fick möjlighet att ställa frågor till politikerna om beslut som rör unga i Burlöv.

Normalt sett är inte ungdomar speciellt intresserade av vad som händer i lokalpolitiken. Ung i Burlöv - avdelningen inom kultur och fritid som ansvarar för aktiviteter för unga - arrangerade därför en samtalskväll där ungdomarna fick möjlighet att träffa politiker i Burlöv från flera partier.

Ungdomarna fick ställa frågor

Representanter för olika partier i Burlöv kom till Dalslundskolan för att ge kommunens ungdomar en röst och en plattform för att uttrycka sina frågor och bekymmer för att skapa en meningsfull dialog tillsammans med politikerna. Ungdomarna ställde frågor om bland annat deras öppna verksamhet och aktiviteter de önskade.

Så fungerar lokal politik

Politik handlar både nationellt och lokalt ofta om prioriteringar och det är långa processer. Politikerna förklarade hur processerna fungerar.

 

Här är några av frågorna som ungdomarna ställde

  1. Finns det extra pengar avsatta för ungdomar under sommarlovet?
  2. Kommer vi ungdomar att få åka på sommarkollo till Glimminge Plantering?
  3. Är det någon i kommunen som underhåller multiarenorna? Och varför finns det inte fungerande ljus på alla multiarenor?
  4. Vi vill åka till Auschwitz på studieresa. Vi ungdomar tycker det ligger bra i tiden att göra det nu med alla oroligheter runt om oss i världen.
  5. Vad händer med att få en fritidsgård i Åkarp?
  6. Hur kan vi ungdomar bli mer engagerade i vad som händer i Burlövs kommun?

 

Se gärna inspelningen från kvällen och vad politikerna svarade!

Senast uppdaterad: