Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Markförorening i Åkarp

Järnväg och damm i centrala Åkarp

En markförorening har upptäckts i samband med arbetet kring det framtida stationsområdet i Åkarp. Trafikverkets entreprenör utför arbeten i stationsområdet och kring dammen Åkarp i samband med återställningsarbetena för fyrspårsprojektet. Arbetet utförs på uppdrag av Burlövs kommun på kommunens mark, vilket är en tilläggsbeställning från Burlövs kommun i samband med utbyggnaden av fyra spår.

Förorening upptäckt inför pålning

En misstänkt förorening i marken har upptäckts vid schaktningsarbeten och förberedelser för en bro i anslutning till Alnarpsån och dammen nära stationshuset. Prover är tagna och anmälan gjord till miljö- och byggnämnden i kommunen och till Länsstyrelsen.

Proven från marken visar att föroreningen består av bland annat bly, cyanid och kvicksilver.
Omfattningen på föroreningen är inte känd och inte heller hur den har uppstått.

Miljö- och byggavdelningen beslutar om åtgärder

Miljö- och byggavdelningen i Burlövs kommun har fått en anmälan och kommer att besluta om hur åtgärder ska ske, det vill säga hur marken ska saneras. Det innebär att arbetet med bron pausas för att på bästa sätt ta hand om de förorenande massorna samt minimera spridning av föroreningarna.

Fortsatt kommunikation om föroreningen

Burlövs kommun som markägare och beställare av arbetet ansvarar för kommunikationen kring föroreningen. Miljö- och byggavdelningen handlägger ärendet rörande föroreningen och beslutar om åtgärder och gör tillsyn.


Information kommer fortsatt att lämnas på www.burlov.se om det finns behov av att informera allmänheten. För frågor hänvisar vi till Medborgarservice och kontaktpersoner nedan.

Kontaktpersoner

Projektledare Johan Stein
Tillväxtavdelningen

Johan.stein@burlov.se
040-625 60 53

 

Miljöinspektör Fredrik Nilsson

Miljö- och byggavdelningen

fredrik.nilsson@burlov.se

040-625 64 60

Senast uppdaterad: