Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Möjlighet att ansöka om medel ur Westerlins fond

Blommor vid Medborgarhuset

De tidigare burlövsborna Hilda och Gunnar Westerlin valde att på 1990-talet i sitt testamente avsätta delar av sin kvarlåtenskap till en fond för behövande.

Fonden förvaltas av socialnämnden i Burlöv

Fonden heter Stiftelsen Hilda och Gunnar Westerlins fond.

Fonden har skapats - vi citerar från Hilda och Gunnar Westerlins testamente:
"till förmån för behövande, gamla, sjuka och/eller handikappade människor inom Burlövs kommun".

 

Socialnämnden har beslutat att det mellan den 17 juni och 15 september 2024 ska medborgare kunna söka medel ur fonden. För det har en e-tjänst skapats där du kan ansöka om medel. I E-tjänsten finns även en blankett att skriva ut om du hellre vill använda den.

 

Du som ansöker måste vara folkbokförd i Burlövs kommun och ansökan ska bestå av ett personligt brev som anger varför du ansöker om medel, med en beskrivning av din ekonomiska situation, ditt hälsotillstånd eller andra uppgifter som visar att ansökan faller inom ramen för fondens ändamål. Du ska inte söka fondmedel för sådant som du kan få eller redan får försörjningsstöd för.

Socialnämnden meddelar beslut om fördelning

Fördelning av fondmedel planeras att ske i november eller december efter socialnämndens beslut.

Senast uppdaterad: