Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Möt Burlövs politiker den 27 mars!

Illustration med sju partisymboler

Representanter för de politiska partierna i kommunfullmäktige i Burlövs kommun vill möta medborgarna i kommunen för dialog om lokal politik och demokrati. Varmt välkommen till Burlöv Center och kommunens lokal onsdagen den 27 mars mellan 17.00 - 19.00!

Politiker i Burlöv vill vara tillgängliga för medborgarna

Under 2023 anordnades träffar i kommunens köpcentrum Burlöv Center, där varje parti hade tre tillfällen under året för att möta medborgare och väljare på ett enkelt och tillgängligt sätt. Politikerna bjöd in till dialog, en kopp kaffe och prat om lokal politik och demokrati.

- Vi ser detta som en viktig fråga och vill vara synliga bland våra medborgare, berätta om hur vi arbetar politiskt i Burlöv och vilka frågor vi olika partier har på agendan för att utveckla kommunen, säger kommunstyrelsens ordförande Sara Vestering (M).

Nytt upplägg 2024

Alla sju partier kommer finnas på plats samtidigt i lokalen i Burlöv Center och under året kommer varje träff ha olika teman. Första evenemanget för 2024 handlar om Översiktsplan 2045, som just nu är på samråd. Medborgarna ska ges tillfälle att se hur politikerna önskar utveckla kommunen ur ett långsiktigt perspektiv, vad de önskar ha fokus på och hur de utvecklar kommunen på bästa sätt för medborgarna, klimatet, tillväxten, infrastrukturen och vårt unika läge i regionen. Planen handlar om hur Burlöv ska växa och utvecklas för att ge medborgarna och näringslivet de bästa förutsättningarna. Trygghetsfrågorna hänger starkt ihop med framtida utveckling. För närvarande pågår en digital tryggvandring, så vi passar även på att lyfta de frågorna och vill få in synpunkter på var medborgare upplever otrygghet, avslutar Sara Vestering.

Stora golvmattor skapar intresse och förståelse

Tillsammans med politiker finns också tjänstepersoner på plats från tillväxtavdelningen och tekniska avdelningen. I lokalen kommer det finnas informationsmaterial för dialog. De stora golvmattorna med flygbilder över hela kommunen brukar intressera medborgarna! För politikerna är det lätt att visa var ett planerat projekt ska genomföras eller vilket område en specifik fråga handlar om.

Vi hälsar alla varmt välkomna på en kopp kaffe och samtal om Burlövs framtid!

 

Möt Burlövs Politiker
Tid: Onsdagen den 27 mars, kl 17.00 - 19.00
Plats: Burlöv Center

Senast uppdaterad: