Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nominera till Burlövs stipendier och utmärkelser

Ung kvinna skriker av glädje med knutna nävar.

Nu kan du nominera till våra stipendier och utmärkelser för sex olika kategorier inom bland annat kultur, idrott och miljö. Vi behöver din nominering senast den 30 mars!

Föreningsledare

Stipendiet till föreningsledare delas ut som stöd och uppmuntran och förkovran till personer verksamma i föreningar inom Burlövs kommun

Idrottare

Stipendiet till aktiva idrottsutövare delas ut som stöd och uppmuntran och för förkovran till personer som är bosatta i eller har stark anknytning till Burlövs kommun.

Hall of Fame

Syftet med Hall of Fame är att lyfta fram personer som goda förebilder genom tiderna för dagens invånare och kanske främst för ungdomarna. Det är viktigt att gentemot omvärlden visa på Burlövs positiva värden som ort.

Kulturstipendium

Stipendiet är avsett att möjliggöra kvalificerad utbildning och fortbildning inom skilda konstnärliga områden för utövare, som är i början av sin konstnärliga bana. För att komma i fråga ska man vara mantalsskriven i Burlöv eller ha nära anknytning till kommunen.

Miljöpriset

Miljöpriset ska uppmuntra och belöna idéer, innovationer, åtgärder, verksamhetsutövning och spridande av kunskap inom miljö- och naturvårdsområdet.

Pontus Jansson-priset

Fotbollsspelaren Pontus Jansson är från Arlöv och fotbollsfostrad i ABI (Arlövs Boll och Idrottsförening). Han har initierat ett pris som ska gå till en aktiv idrottsutövare som samtidigt är en förebild inom idrotten samt en god kamrat. Syftet med priset är att uppmuntra ungdomar som är aktiva inom idrotten att vara positiva förebilder för sina kompisar och att inspirera lovande ungdomar att satsa på sin idrott samt visa upp goda förebilder från Burlövs kommun.

Senast uppdaterad: