Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Nu är miljöprocessen helt digital

Ett par händer och en läsplatta där det står:"Digitala Burlöv".

Som ett led i kommunens strategi för digitalisering är nu vårt ärendehanteringssystem för miljöprocesser helt digital. Nu är det enklare för dig som medborgare eller företagare att skicka in rapporter och följa dina ärenden.

Burlövs kommuns nya ärendehanteringssystem är igång. Vi vill börja med att tacka alla för att de visat tålamod under införandetiden. Nu blir det enklare för dig som medborgare och företagare att följa dina ärenden. Utöver att anmäla en verksamhet och skicka in företagsrapporter kan du följa ditt ärende och skicka in kompletteringar. När något nytt har hänt i ditt ärende kommer du att få avisering via e-post eller din digitala brevlåda.

Bank-id och digital brevlåda

Nu vill vi att alla ska använda sig av e-tjänsterna. Det kommer att krävas mobilt bank-ID för att kunna använda e-tjänsterna och identifiera sig på ett säkert sätt. Se också till att du har en digital brevlåda för myndighetspost (till exempel Kivra Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller Min myndighetspost Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.) så att du kan ta emot meddelanden via e-tjänsten.

Pågående ärenden flyttas över

Har du idag ett eller flera pågående miljöärenden så kommer dessa att flyttas över till det nya ärendehanteringssystemet Ecos. Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss på burlovs.kommun@burlov.se eller på 040-625 00 00

Senast uppdaterad: