Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Ny detaljplan för skola har fått laga kraft

Modellbild över ny skola.

Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan, ligger i anslutning till Lundavägen mellan Arlöv och Åkarp. Planen möjliggör en ny skola för 600 elever (åk F-6) med integrerad idrottshall, ett mobilitetshus samt en lokalgata med torgbildning framför skolans entréer.

Kommunfullmäktige antog den 18 mars 2024 Detaljplan för del av Tågarp 17:1, Västervångskolan.


Länsstyrelsen Skåne beslutade den 10 april 2024 att överprövning av kommunfullmäktiges beslut inte ska ske.


Då kommunens antagandebeslut inte har överklagats har beslutet fått laga kraft den 11 april 2024.

 

Planhandlingarna finns att ta del av på kommunens webbplats. Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad: