Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Pilotprojekt med VR

Tre kvinnor, en håller i VR-utrustning

Undersköterska Maj Chanya, enhetschef Sousan Movahhed Eizazi och undersköterska Linda Olsen använder VR i utbildningssyfte.

Personalen på särskilda boendena Svenshög och Boklunden vån 4 har deltagit i ett innovativt pilotprojekt där virtual reality (VR) används i personalutbildning.

VR skapar förståelse

I den VR-baserade utbildningen ”Lär där du är – Alzheimer and Dementia eXperience” vävs föreläsningar, upplevelser och interaktion samman för att öka personalens förståelse för vad det innebär att ha en kognitiv sjukdom/demenssjukdom.

 

VR har visat sig vara ett effektivt utbildningsverktyg och används inom många olika områden idag. Under december till januari deltog omvårdnadspersonal på Svenshögs särskilda boende och Boklundens kognitivt anpassade enhet, Burlövs kommun, i pilotprojektet ”Lär där du är – Alzheimer and Dementia eXperience”. I projektet undersöks om en intensivutbildning med hjälp av lättillgängliga VR-headset är en framtidsmodell för utbildning av vård och omsorgspersonal. En medarbetare uttryckte följande:

Det var verkligen bra att vara med och få en inblick i hur personer med demenssjukdom känner.

Enkelt att använda VR i utbildningar

Tanken är att personalen själva ska kunna använda VR-headsetet vid lämpliga tillfällen för utbildning på plats där de befinner sig i stunden. Forskning visar att VR-utbildning kan vara mer effektivt än till exempel en salsföreläsning då VR engagerar och ökar närvarokänslan på ett annat sätt.

 

Bakom projektet står kommunens demenssjuksköterska Alma Fager och företaget DeAnima, som i samarbete med Lunds universitet har utvecklat VR-upplevelser för att öka förståelsen kring kognitiva sjukdomar och demens riktat till allmänhet, anhöriga och personal inom vård och omsorg.

Senast uppdaterad: