Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Seniorbiljetten slutar gälla

Staty i förgrunden, gul regionbuss som kör på vägen i bakgrunden

Burlövs kommun har bestämt att från och med den 1 januari 2024 kommer Seniorbiljetten inte längre att gälla. Det betyder att den som har fyllt 70 år och är folkbokförd i Burlövs kommun inte längre kan åka gratis med kollektivtrafiken inom kommunen från 1 januari 2024.

Dialog med Skånetrafiken

Socialnämnden har som huvudsaklig uppgift att erbjuda omsorg, stöd, rådgivning och hjälp till äldre personer, personer med funktionsnedsättningar, barn, ungdomar och vuxna. Socialnämnden ser även invånarnas möjlighet att resa som något viktigt. Just nu pågår det därför samtal med Skånetrafiken för att se om det är möjligt att erbjuda rabatterade resor med kollektivtrafiken för äldre personer. Socialnämnden är optimistiska och hoppas kunna nå en överenskommelse i dessa samtal.

Sista dagen 31 december 2023

Avtalet med Skånetrafiken kommer att avslutas innan årsskiftet 2023/2024. Det innebär att december månad blir den sista månaden då Seniorbiljetten kan användas för gratis resor inom kommunen.

Senast uppdaterad: