Burlövs kommun

Publiceringsdatum:

Signerat och klart – nu går arbetet med MAXIMA in i en ny fas

Fem personer står framför en skärm med texten: VASYD, Maxima.

Från vänster: Anders Almgren - Lunds kommun, Katrin Stjernfeldt Jammeh - Malmö kommun, Robert Wenglén - Lomma kommun, Magdalena Beck - VA SYD, Sara Vestering, Burlövs kommun.

Igår, den 24 juni 2024, möttes kommunstyrelseordförande från Burlöv, Lomma, Lund och Malmö, och representanter från VA SYD på Sjölunda avloppsreningsverk för att signera investeringsavtalet för södra Sveriges största infrastrukturinvestering det kommande decenniet – avloppsreningssystemet MAXIMA.

Infrastrukturen för avloppsvatten i sydvästra Skåne behöver byggas ut och moderniseras av flera skäl; befolkningen växer stadigt, miljökraven hårdnar och klimatförändringar ger ökade påfrestningar på samhället. Det nya avloppsreningssystemet MAXIMA är en stor och nödvändig investering för att människor ska kunna fortsätta att bo, leva och arbeta i sydvästra Skåne – och för att optimera både resurser och resultat gör flera av VA SYD medlemskommuner denna satsning tillsammans.

Vad är MAXIMA?

MAXIMA är ett helt avloppsreningssystem som består av flera delar – ett nytt Sjölunda avloppsreningsverk i Malmö med nya utloppsledningar i Öresund, en ny stor pumpstation vid Sjölunda, avloppstunnel söder (under Malmö) samt avloppstunnel norr (från Lund). Systemet ska möta behovet av avloppsrening i kommunerna Burlöv, Lomma, Lund och Malmö samt ta emot avloppsvatten från delar av kommunerna Staffanstorp och Svedala.

 

MAXIMA är det största planerade byggprojektet i södra Sverige de närmaste tio åren och även mer omfattande än till exempel Citytunnelprojektet. Byggstarten planeras till 2027 och hela systemet förväntas vara driftsatt 2035, och ge regionen en robust och hållbar avloppsrening i generationer framåt.

 

Hör kommundirektör Fredrik Löfqvist berätta mer om Maxima i Burlöv beslutade

Senast uppdaterad: